Thứ 7 Tuần 2 Mùa Phục Sinh – Lễ Thánh Marcô – Ngày 25/04/2020

Lời Chúa: Mc 16,15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

 


Suy niệm

VÂNG THEO LỆNH TRUYỀN CỦA ĐỨC KITÔ

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16,15).

Những lời sau cuối của một người sắp đi xa luôn là những điều quan trọng và là tâm nguyện lớn nhất của họ nên những người ở lại thường xem trọng và cố gắng thi hành. Bài Tin Mừng hôm nay cũng tường thuật lại cho chúng ta nghe những lời cuối cùng của Đức Kitô trước khi Người về trời.

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Vâng theo lệnh truyền, các tông đồ đã “ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16,20). Các tông đồ đã thi hành tâm nguyện của Đức Kitô mà mang ơn cứu độ đến cho muôn dân. Nói cho muôn người biết định mệnh của con người không phải chỉ là đau đớn sầu khổ, không phải sinh ra rồi chết đi như những loài vô tri nhưng họ là con cái Chúa, là đối tượng được hứa ban hạnh phúc đời đời. Chính Thánh Mac-cô mà Giáo Hội mừng kính ngày hôm nay cũng đã cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao khi được làm con Chúa. Ngài đã kính múc được sự ngọt ngào trong tình yêu của Chúa nên đã hăng say lên đường thực thi lệnh truyền, trở nên chứng nhân trung thành của Đức Kitô cho đến hết cuộc đời. Thánh nhân đã theo chân thánh Phaolô mà loan báo Tin Mừng cho dân ngoại, tháp tùng thánh Phêrô ở Rôma và viết nên sách Tin Mừng theo thánh Mac-cô. Thánh nhân cũng đã dùng chính cái chết tử đạo của mình để minh chứng cho những lời chứng của mình là chân thật và đáng tin.

Noi theo thánh nhân và vâng theo lệnh truyền của Chúa, mỗi người chúng ta phải mang lấy trách nhiệm loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Việc loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Đức Kitô không phải là việc muốn làm hay không tùy ý, nhưng là một bổn phận bó buộc. Mỗi người Kitô hữu phải thực thi quyền được thủ đắc khi lãnh nhận Bí Tích Rửa tội là làm ngôn sứ cho Chúa. Ý thức được bổn phận cao quý này thánh Phaolô đã phải thốt lên “đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9,16). Mỗi người tùy phận vụ và ơn gọi của mình mà làm chứng cho Đức Kitô và loan báo Tin Mừng cho mọi người. Trách nhiệm và nghĩa vụ này không thể thoái thác, đưa đẩy cho người khác mà chính mỗi người chúng ta phải thực thi nghĩa vụ này bằng chính đời sống của mình. Bởi chưng, việc làm chứng cho Đức Kitô và loan báo Tin Mừng cho mọi người gắn liền với bản chất người Kitô hữu.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn trung thành với Chúa, sống chứng nhân cho Đức Kitô qua đời sống thường ngày và luôn hăng say loan báo Tin Mừng cho mọi người xung quanh.


Comments are closed.