Thứ 7 Tuần 17 Thường Niên – Ngày 03/08/2019

Lời Chúa: Mt 14,1-12

Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.” Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.” Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.

 


Suy niệm

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

“Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ Ông phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua: “ngài không được phép lấy bà ấy” (Mt 14,3-4).

Ngày nay người ta nghe nói quá nhiều về Tin mừng, nhưng lại ít thấy những hành động chứng thực cho những lời rao giảng ấy. Điều này đòi hỏi mỗi người Kitô hữu khi thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng, phải biết sống theo những gì mình loan báo. Hay nói cách khác là phải trở nên một chứng nhân sống động cho Tin mừng trong thời đại hôm nay.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một mẫu gương về chứng nhân Tin mừng, đó là Gioan Tẩy giả. Ông là người được Thiên Chúa chọn để dọn đường cho Đấng Mêssia. Ý thức được điều này, ông không ngừng kêu gọi mọi người hãy ăn năn sám hối về những lỗi lầm của mình, hãy từ bỏ những việc làm sai trái để trở về với Thiên Chúa. Đặc biệt là ông dám lên án hành vi sai trái của vua Hêrôđê vì vua muốn cưới chị dâu mình – bà Hêrôđia. Dù biết rằng việc làm này sẽ đưa ông tới nguy hiểm, nhưng ông vẫn kiên quyết phản đối, để chứng thực cho những gì ông rao giảng.

Hành động của Gioan Tẩy giả là bài học quý giá cho tất cả chúng ta, những người mang danh là “Kitô hữu”. Nhờ bí tích Rửa tội chúng ta nhận lãnh nơi mình sứ vụ “ngôn sứ”, để mang Tin mừng Chúa đến với người khác. Tuy nhiên trong thực tế mấy khi chúng ta nhớ đến sứ vụ cao cả này. Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhớ chúng ta hãy biết trao ban Tin mừng cứu độ cho người khác, không phải bằng lời nói, mà bằng chính cuộc sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi vào những bậc sống khác nhau. Do đó, việc chúng ta chu toàn tốt bậc sống của mình cũng là một cách loan báo Tin mừng. Như Đức giáo hoàng Phaolô VI đã nói “nhân loại ngày nay cần chứng nhân hơn thầy giảng”, vì lời nói chỉ dừng lại ở đôi tai, nhưng hành động sẽ thấm nhập và lưu lại trong tim của người khác, thêm vào đó người ta được vào Nước Trời cũng chỉ bằng hành động chứ không do lời nói (x. Mt 7,21). Đây chính là điều mà người ngôn sứ phải biết và thi hành. Thay vì nói nhiều về Chúa, mỗi người chúng ta hãy thể hiện lời rao giảng ấy ra chính cuộc đời mình, qua việc yêu thương, tha thứ, cảm thông, hy sinh, chia sẻ… có như vậy Tin mừng mới có thể ở lại trong tim những người mà chúng ta loan báo.

Lạy Chúa, là ngôn sứ của Chúa nhưng nhiều lúc chúng con chưa chu toàn tốt nhiệm vụ Chúa trao, lời nói và việc làm của chúng con chưa đi đôi với nhau. Xin gia tăng thêm lòng tin và sức mạnh cho chúng con, để chúng con dám sống theo những gì chúng con rao giảng, và trở nên những chứng nhân sống động cho Tin mừng trong thời đại hôm nay. Amen.


Comments are closed.