Thứ 7 Tuần 15 Thường Niên – Ngày 20/07/2019

Lời Chúa: Mt 12,14-21

Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: “Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.”

 


Suy niệm

SỨ MẠNG NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA THIÊN CHÚA

“Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân” (Mt 12,19).

Trong Tin Mừng hôm nay thánh sử Matthêu đã lược tóm lại sứ mạng loan báo công lý của Đức Giêsu trước muôn dân với đầy cam go và thử thách. Khởi đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã không ngừng thi ân giáng phúc và thực hiện nhiều phép lạ chữa lành; đồng thời, Người cũng lên án những người Pharisêu, vì thiếu hiểu thấu ý định của người làm luật và vị trí tối ưu của luật bác ái mà thi hành lề luật cách cứng nhắc, và thiếu tình yêu. Trước những việc Đức Giêsu đã làm, người Pharisêu chống đối, tệ hơn nữa là họ tìm cách để giết Người. Biết được lòng dạ xấu xa của người Pharisêu, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, và Người tiếp tục thi hành sứ mạng của mình: có đông đảo dân chúng kéo đến với Người, những người đau yếu, bệnh tật, bị quỷ ám đều được Người chữa lành.

Như vậy, tất cả những việc làm trên của Đức Giêsu cho thấy, mặc dù Người luôn gặp sự chống đối trong khi thi hành sứ vụ, nhưng chẳng có gì có thể ngăn cản được Người thực thi sứ mạng của mình và làm điều thiện ích cho dân chúng. Bởi Đức Giêsu đã xác tín vào sứ vụ của Người như lời ngôn sứ Isaia tiên báo về Người Tôi Tớ của Thiên Chúa: Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta ban Thần Khí xuống trên Ngài để Ngài đưa công lý và lòng thương xót của Thiên Chúa đến toàn thắng giữa muôn dân (x. Mt 12,18-20). Ở chỗ khác tiên tri Isaia còn nói: “Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa” (x. Is 61,1-2). Đó là sứ mạng của Đức Giêsu Kitô, còn chúng ta, những người bước theo Đức Giêsu Kitô, chúng ta phải làm gì?

Nhờ Bí tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, và tham dự vào sứ mạng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô. Sứ mạng này đòi hỏi chúng ta phải thực hiện liên lỉ ở mọi nơi mọi lúc; đồng thời, trong khi thi hành sứ vụ này, mỗi Kitô hữu phải sẵn sàng đương đầu với những đau khổ, thử thách hay những ngược đãi. Chúng ta sẽ thi hành sứ mạng đó một cách toàn thắng, nếu chúng ta lấy Đức Kitô làm khuân mẫu.

Đặc biệt gần với thời đại chúng ta, có gương của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các ngài là những chứng nhân chân chính nhất cho chân lý về cuộc đời qua đau khổ và sự chết trong khi thi hành sứ mệnh Chúa Kitô. Các ngài biết rằng mình đã tìm ra chân lý cuộc đời khi tin vào Đức Kitô, mà không bao giờ có gì hay có ai đó có thể lấy đi niềm xác quyết đó. Dù đau khổ, ngục tù hay cái chết không bao giờ khiến các ngài từ bỏ chân lý mà các ngài khám phá ra Đức Kitô, Đấng là Chân Lý, Tình Yêu và Sự Thật. Đây là lý chứng chắc chắn khiến từng người chúng ta sẵn sàng đón nhận sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Bởi lẽ, những kinh nghiệm về khổ đau của các Thánh Tử Đạo cho ta biết về chính điều mà chúng ta nhận thấy trong sâu thẳm lòng mình như chân lý mà chúng ta tìm kiếm từ lâu. Vì vậy, nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa ở với chúng ta, chúng ta nên bắt chước gương các Thánh Tử Đạo để trở nên một sự hiện diện nối dài của Thiên Chúa, để nhờ đó người khác có thể cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót của Ngài.

Lạy Thiên Chúa là Cha uy quyền và giàu lòng thương xót, thế giới chúng con đang sống còn quá nhiều đau khổ và tội lỗi. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con biết xác tín vào lòng thương xót của Chúa sẽ cải biến tâm hồn chúng con, hầu chúng con sống xứng đáng với những ơn lành Chúa đã ban. Amen.


Comments are closed.