Thứ 7 Tuần 11 Thường Niên – Ngày 22/06/2019

Lời Chúa: Mt 6,24–34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét chủ này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ lo lắng mà nói rằng: ‘Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc?’ Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

 


Suy niệm

THỨ 7 TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được” (Mt 6,24).

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên con người và muốn cho con người được hạnh phúc. Thế nên, Thiên Chúa đã lập ra những kế hoạch hoàn hảo cho hạnh phúc của mỗi người và mong chờ chúng ta giúp Người thực hiện kế hoạch ấy. Tuy nhiên, chúng ta lại thường thích tự lập ra kế hoạch riêng cho chính mình mà coi nhẹ kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ rằng, không có gì nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Chúa, không có gì là thất bại thảm hại nếu chúng ta có ý thức rằng: “Nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!” (Mt 6, 30)

Với ý thức là con Chúa, chúng ta khám phá ra mọi thăng trầm, biến chuyển trong cuộc đời chúng ta đều do thánh ý Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha và Người sẽ ban cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Vì, đối với Thiên Chúa, mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người. Điều này mời gọi chúng ta thi hành ý Chúa trong các bổn phận hằng ngày tuỳ theo bậc sống và hoàn cảnh riêng của mỗi người. Trong mỗi công việc, chúng ta đều phó thác cho Chúa là rất đúng. Tuy nhiên, sự phó thác này phải được thực hiện trong tinh thần trách nhiệm. Nghĩa là, nó cần sự cộng tác và nỗ lực bền bỉ của chúng ta. Chúng ta không thể nằm chờ sung rụng để rồi đổ lỗi cho vận rủi hay hoàn cảnh khó khăn. Đây là tình trạng của những tâm hồn ấu trĩ và lười biếng. Chỉ khi nào công việc được thực hiện với tất cả sự tận tuỵ và hy sinh, nó sẽ hoàn thành theo ý Chúa muốn và trở nên như một phương thế thánh hoá đời sống chúng ta. Cuối cùng, nó sẽ sinh hoa trái.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được là con Chúa. Chúng con xin phó thác cuộc đời chúng con trong tay Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết nhận ra và sống ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Để từ đó, mỗi phút giây trong cuộc đời chúng con kết thành bài ca chúc tụng Chúa muôn đời. Amen.


Comments are closed.