Thứ 7 Tuần 10 Thường Niên – Ngày 16/06/2018

Lời Chúa: Mt 5,33-37

“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.

 


Suy niệm

Sự thống nhất trong đời sống

“Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37).

Sự thật và dối trá là hai mặt trái nghịch trong cuộc sống. Con người thường hướng về sự thật, nhưng lại rất khó để loại bỏ những gì dối trá ra khỏi cách hành xử hằng ngày. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở những ai theo Ngài cần phải có sự thống nhất giữa lời nói và hành động trong đời sống của mình.

Vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái thường rơi vào hai trường hợp khi sử dụng lời thề. Thứ nhất là thề cách bừa bãi, không thích đáng và không cần thiết. Trường hợp thứ hai còn tệ hơn khi họ có thể lảng tránh hoặc thoái thác lời thề của mình. Quan điểm như thế bởi họ cho rằng lời thề nào nhân danh Chúa thì mới phải giữ, còn lại thì không buộc phải thực hiện điều đã thề. Hậu quả là nếu một người chỉ trời, chỉ đất, chỉ thành Giêrusalem hoặc chỉ đầu mà thề thì người đó có thể tự do bỏ lời thề vì không nhân danh Chúa. Như thế, danh Chúa trở thành một phần của sự giao dịch, và tệ hơn nữa, họ cũng quy định luôn cho Chúa lúc nào được hiện diện, lúc nào thì không. Chúa Giêsu nhắc lại cho họ một nguyên tắc căn bản, “trời là ngai Thiên Chúa”, “đất là bệ dưới chân Người”, “Giêrusalem là thành của Đức Vua cao cả”. Qua đó Chúa Giêsu khẳng định Thiên Chúa luôn hiện hữu và chẳng có gì trong thế gian mà không thuộc về Ngài. Do đó, các môn đệ của Chúa không thể chỉ cho Ngài hiện diện trong một vài thời điểm hay một vài nơi chốn, mà cần nhận ra và làm sống động sự hiện diện của Ngài bằng cả cuộc sống của mình.

Thống nhất trong đời sống cũng đòi người môn đệ của Chúa Giêsu phải bảo đảm cho những lời nói của mình là thật. “Đừng thề chi cả”, nhưng “hễ có thì nói có, không thì nói không”. Chính bản thân người nói phải là sự bảo đảm cho những gì họ nói. Điều này trái ngược với những kẻ giả hình, nói mà không làm. Đó là những kẻ phải cần đến lời thề để bảo đảm cho lời nói của mình, mà có khi người ta cũng chẳng thể tin cho dù họ đã dùng lời thề, bởi chính con người của họ đã làm cho người khác mất niềm tin. Vậy nên, những người môn đệ của Chúa Giêsu, những Kitô hữu cần chứng tỏ cho mọi người thấy niềm tin của mình, nhờ một đời sống chân thật, thống nhất trong lời nói và việc làm.

Lạy Chúa Giêsu, sống giữa một thế giới mà sự dối trá được xem như điều bình thường, các môn đệ của Chúa cũng dễ bị ảnh hưởng lối sống giả dối của xã hội. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng nơi Chúa không có gì dối trá, và theo Chúa thì chúng con phải sống trong sự thật, để có thể góp phần cho Nước Chúa hiện trị. Amen.


Comments are closed.