Thứ 7 sau Thứ 4 Lễ Tro – Mùng 2 Tết Âm Lịch – Ngày 17/02/2018

Lời Chúa: Mt 15, 1-6

Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng : “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” Người trả lời : Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo : “Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.

 


Suy niệm

THẢO KÍNH CHA MẸ

“ Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ kính Cha mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử” ( Mt 15,4).

Ca dao Việt Nam có câu: “ công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Câu ca dao phản ánh truyền thống đạo hiếu của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở bổn phận phải thảo hiếu ông bà cha mẹ của những người con, người cháu trong gia đình. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thảo hiếu trong thập điều Chúa dạy: “Ngươi hãy thờ kính Cha mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử” ( Mt 15, 4). Trong Mười Điều Răn, điều răn thứ tư được xếp ngay sau ba điều răn kính Chúa. Điều này nói lên tầm quan trọng của việc thảo hiếu cha mẹ. Bởi, cha mẹ là người thay mặt Chúa nuôi dưỡng dạy dỗ chúng ta nên người và nên con Chúa. Không ai có thể phủ nhận công lao vất vả và tình yêu cao vời mà cha mẹ dành cho mình. Sách Huấn Ca dạy rằng: “Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau” (Hc 7,27). Thảo kính cha mẹ còn chính là tuân hành ý Chúa: “Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh đức Chúa sẽ làm an lòng mẹ” (Hc 3,6). Chúa Giêsu dạy thảo kính cha mẹ bằng việc làm cụ thể với tấm lòng chân thành, chứ không phải bằng hình thức phô trương hay bằng lời nói suông, đầy ngụy biện: “Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ kính cha mẹ nữa”( Mt 15,5).

Trong cuộc sống bận rộn, chúng ta thường hay quên lãng hay hất hủi các bậc sinh thành đặc biệt là khi các ngài về già. Có những người con gửi cha mẹ mình vào các viện dưỡng lão, tệ hơn, nhiều người bất hiếu đánh đuổi cha mẹ ra khỏi nhà vì không ưa cách sống, tính nết, v.v. Trong ngày Mồng Hai Tết hôm nay, Giáo hội Việt Nam mời gọi mỗi tín hữu ý thức bổn phận hiếu thảo ông bà cha mẹ của mình: Chúng ta tỏ lòng hiếu thảo khi các ngài còn sống và không ngừng cầu nguyện cho các ngài khi các ngài qua đời, đồng thời cổ động và phát huy truyền thống thảo hiếu cha mẹ cho các thế hệ mai sau. Như thế, chúng ta không chỉ thảo hiếu cha mẹ dưới thế mà còn tỏ lòng thảo hiếu đặc biệt người Cha đích thực trên trời và thừa hưởng mùa xuân bất tận mà Thiên Chúa ân ban.

Lạy Chúa Giêsu! Hiếu kính tổ tiên ông bà cha mẹ là làm đẹp lòng Chúa, bởi chính Chúa đã nêu gương thảo hiếu khi sống dưới mái nhà Nazareth. Xin cho chúng con biết thảo kính cha mẹ bằng tấm lòng biết ơn và yêu mến chân thành, đồng thời lắng nghe lời khôn ngoan mà các ngài chỉ dẫn để chúng con luôn tiến bước trong tình yêu và ân sủng của Chúa. Amen.


Comments are closed.