Thứ 6 Tuần III Mùa Chay – Ngày 29/03/2019

Lời Chúa: Mc 12,28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

 


Suy niệm

YÊU THƯƠNG LÀ GIỚI LUẬT QUAN TRỌNG NHẤT VÀ ĐỨNG ĐẦU

“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” (Mc 12,28).

Israel là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn và ưu ái ban cho Bộ luật Torah để làm kim chỉ nam cho đời sống đức tin. Lề luật là bảo chứng lòng trung thành giữa dân với Thiên Chúa. Trung thành với lề luật cũng là trung thành với Thiên Chúa. Lề luật trở thành thước đo cho tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa. Vì thế, giới lãnh đạo Do Thái đã xây dựng lề luật thành hệ thống quy mô. Họ đưa ra 613 điều khoản chia làm hai loại: 365 điều luật cấm và 248 điều phải giữ. Đứng trước một rừng luật như vậy, người dân và cả giới lãnh đạo Do Thái thời Chúa Giêsu cũng không phân biệt được điều nào quan trọng và đứng đầu, nên họ đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” (Mc 12,28).

Trước câu hỏi của các kinh sư, Chúa Giêsu đã chọn ra hai điều: Một trong sách Đệ Nhị Luật chương 6, câu 5; một trong sách Lêvi chương 19, câu 18 để trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mc 12,30-31). Nếu liên kết hai điều này lại, chúng ta có thể nói như sau: Mến Chúa thì phải yêu người, yêu người thì phải mến Chúa. Cả hai điều này thâu tóm lại thành giới luật duy nhất là Yêu Thương. Như thế, Yêu Thương là Giới Luật quan trọng nhất và đứng đầu.

Suốt cuộc đời, Chúa Giêsu đã làm chứng về sự quan trọng của luật đó. Người không chỉ làm chứng bằng lời giảng dạy mà còn bằng chính cuộc sống và cái chết của mình. Chúa Giêsu đã yêu mến Chúa Cha, luôn sống đẹp lòng Cha, luôn dành thời giờ cầu nguyện tâm sự với Cha. Chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá bởi lòng yêu mến Cha và yêu thương nhân loại. Lòng yêu thương nhân loại của Chúa Giêsu được thể hiện qua hành vi yêu thương với hết mọi người. Yêu thương, trân trọng và gần gũi với người ngoại giáo Samaria; đi tìm những người tội lỗi để tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa; cầu nguyện và làm ơn cho kẻ thù địch ngay trên cây thập giá; tôn trọng, chăm sóc những người nghèo hèn, bé mọn. Quả thực, Chúa Giêsu đã sống tình yêu đối với Thiên Chúa và với con người thật tuyệt hảo. Và tình yêu của Chúa đã trở thành khuôn mẫu cho mọi tình yêu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Là người tin theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi nêu gương Chúa Giêsu sống và yêu thương anh em của mình. Trong thư thứ nhất, thánh Gioan đã kêu gọi chúng ta: “Nếu Đức Kitô đã hiến mạng sống mình vì chúng ta thì đến lượt chúng ta, chúng ta cũng phải hiến mạng sống vì anh em” (1 Ga 3,16). Yêu thương anh em là món nợ mà chúng ta phải trả cho Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta thế nào thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau như vậy.

Lạy Chúa Giêsu, yêu thương là giới luật quan trọng nhất và đứng đầu. Phần thưởng Chúa dành cho những ai biết sống giới luật này là được làm con cái Thiên Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần Tình Yêu của Ngài xuống đốt lửa cháy trong tâm hồn để chúng con một lòng yêu mến Chúa và một đời thờ phượng Chúa; và để chúng con cũng biết cách sống yêu thương người thân cận như chính mình. Amen.


Comments are closed.