Thứ 6 Tuần 9 Mùa Thường Niên – Ngày 05/06/2020

Lời Chúa: Mc 12,35-37

Khi ấy, Chúa Giê-su cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: “Sao các luật sĩ lại nói Ðấng cứu thế là con vua Ða-vít. Vì chính Ða-vít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói “Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”. Chính Ða-vít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là con Ða-vít được”. Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.

 


Suy niệm


CHÚA GIÊSU – ĐẤNG KIỆN TOÀN LỜI HỨA VỚI ĐA –VÍT

“Sao các Luật sĩ lại nói Ðấng cứu thế là con vua Ða-vít?” (Mc 12,35).

Truyền thống Do Thái giáo vẫn luôn mong đợi Đấng Kitô sẽ đến và giải thoát họ khỏi ách nô lệ. Trong bối cảnh Tin Mừng theo Mác-cô thuật lại hôm nay, kể về cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với các Kinh sư trong Đền Thờ, Chúa Giêsu mạc khải cho họ chính Ngài là Đấng Kitô mà họ vẫn luôn hằng mong đợi. Ngài xuất thân từ dòng dõi Đa-vít và cao trọng hơn Đa-vít.

Trong lịch sử Israel dung mạo vua Đa-vít chiếm vị trí nổi bật đến nỗi người ta nhận định rằng: trước và sau ông không có một vị vua nào được như thế. Họ kính phục và hãnh diện vì những gì vua đã làm cho dân tộc mình. Đa-vít đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết nhưng Đấng Kitô vẫn chưa tới, vì thế họ vẫn hằng mong đợi và tin chắc Đấng Kitô sẽ đến xuất thân từ dòng dõi Đa-vít.

Trong cuộc tranh luận với các Kinh sư nơi Đền thờ, Chúa Giêsu đã đặt ra câu hỏi về nguồn gốc Đấng Kitô phải đến: “Sao các Luật sĩ lại nói Ðấng cứu thế là con vua Ða-vít?” (Mc 12,35). Chúa Giêsu giải đáp cho các Kinh sư hiểu dựa trên chính thánh vịnh của Ða-vít: “Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con” (Mc 12,36). Chúa Giêsu khẳng định chính Đa-vít đã gọi Đấng Kitô là Chúa thượng. Điều ấy chứng tỏ Đấng Kitô cao trọng và trổi vượt hơn hẳn Đa-vít.

Qua lời giải thích, Chúa Giêsu ngụ ý muốn giới thiệu về chính mình là Đấng Ki-tô. Người đến để kiện toàn lời hứa với Đa-vít: “Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền” (2Sm 7,12). Đức Giêsu đích thực được sinh ra từ dòng dõi Đa-vít, tuy nhiên tước hiệu “Con Đa-vít” không diễn tả đầy đủ mầu nhiệm về chính Người. Chúa Giêsu mang lấy bản tính con người như ta và Ngài cũng là Thiên Chúa thật (GLHTCG, số 480). Người là Đấng Kitô được loan báo trong Cựu ước, là Tư tế tối cao và Vương triều của Người tồn tại mãi mãi.

Kết thúc bài Tin mừng hôm nay, Thánh Mác-cô thuật lại chi tiết rất độc đáo nói về thái độ của dân chúng khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy: “Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói” (Mc 12,37). Thái độ này cũng sẽ là thái độ của mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Đức tin mỗi người chúng ta xác tín rằng: Chính Đức Kitô đang hiện diện với chúng ta qua Lời Chúa mỗi ngày. Bởi thế, chúng ta được mời gọi đón nhận lời với tất cả sự năng động và lòng yêu mến. Chúng ta cũng được mời gọi tự kiểm lại bản thân về thái độ của mình khi lắng nghe Lời Chúa, và đặc biệt chúng ta thực sự có đem lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống hay không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết cưu mang lời Chúa trong tâm hồn của mình, xin thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn biết can đảm sống chứng tá Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.


Comments are closed.