Thứ 6 Tuần 5 Thường Niên – Ngày 14/02/2020

Lời Chúa: Mc 7,31-37

Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Épphatha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”.

 


Suy niệm

ĐÓN NHẬN VÀ SỐNG LỜI CHÚA

“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: Ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”. (Mc 7,37).

Sự hiện diện của Chúa Giêsu đã khai mở thời cánh chung. Mọi hoạt động của Chúa đều nhằm cứu độ con người khỏi sự dữ phần hồn cũng như phần xác. Thế nhưng để được cứu độ, Thiên Chúa mời gọi chúng ta biết mở rộng tâm hồn đón nhận và sống Lời Chúa.

Tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành cho một người câm điếc tại miền Thập Tỉnh, miền đất của dân ngoại. Chắc chắn, Chúa làm phép lạ này vì tình thương và để mạc khải sứ mạng của Đấng Cứu Thế cho dân ngoại. Hôm nay, người câm điếc thật may mắn khi gặp được Đức Giêsu. Ngài đã đặt tay vào tai anh, bôi nước miếng vào lưỡi anh và truyền lệnh “Épphata – hãy mở ra”, tức thì anh nghe và nói được. Thấy vậy, đám đông kinh ngạc và thán phục “ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: Ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”. Lời của dân chúng đã vang vọng lại lời sáng tạo: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra thật tốt đẹp” (St 1,31). Lời thán phục của dân chúng cũng là lời loan báo của ngôn sứ Isaia về Đấng Messia: “Đấng Thiên Sai sắp đến sẽ giải thoát anh em, lúc đó mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc sẽ nghe được, lưỡi người câm sẽ nói sõi sàng” (Is 35,3-7). Như thế, Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế của thời cánh chung. Ngài đến để phục hồi sự tốt lành đã bị tội lỗi phá hủy. Sứ mạng của Ngài đã được minh chứng bằng bốn phép lạ: Người mù được thấy; kẻ què đi được; kẻ điếc được nghe và kẻ chết sống lại.

Bí tích Rửa tội là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa, nơi đó chúng ta được chữa lành và tái sinh trong đời sống mới. Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta: Épphata – Hãy mở ra. Hãy mở rộng đôi tai để nghe được tiếng Chúa trong từng biến cố, từng giây phút cuộc sống. Hãy mở rộng con tim và đôi tay để cảm thông và chia sẻ với người khác. Hãy mở miệng để cảm tạ, chúc tụng và loan báo tình thương Chúa; để nói lời yêu thương, lời đem lại bình an, lời cảm thông và tha thứ.

Phép lạ mà Chúa Giêsu làm hôm nay, nhắc nhở chúng ta việc chữa bệnh câm và điếc nội tâm của mình. Về mặt nội tâm, điếc là làm ngơ trước những lời giảng dạy của Chúa, và của những người có trách nhiệm giảng dạy. Câm là khuyết tật của những người không rao giảng Lời Chúa cho người khác. Bệnh này được Thánh Phaolô coi là điều vô phúc khi tuyên bố: “Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin mừng”. Như thế, khi không lắng nghe Lời Chúa, tôi trở thành người điếc; và khi không nói về Chúa cho kẻ khác, tôi là người câm.

Đến với Chúa Kitô, chúng ta sẽ được Ngài chữa lành. Phép lạ chữa người câm điếc như được ghi lại trong Tin mừng hôm nay, không chỉ chữa lành bệnh tật thân xác, mà còn là dấu chỉ của một thực tại cao siêu hơn, đó là sự sống đích thực mà Chúa Giêsu mang lại cho con người. Khi phục hồi người câm điếc trong khả năng nghe và nói, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bằng Lời Chúa; con người chỉ có thể sống thực, sống trọn phẩm giá của mình khi biết mở rộng tâm hồn đón nhận và sống Lời Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt chúng con để chúng con có thể nhìn thấy những người khốn cùng trong xã hội, xin mở tai chúng con để chúng con có thể lắng nghe, cảm thông với những người gặp khó khăn cần được chia sẻ, xin mở miệng chúng con để chúng con biết nói lời yêu thương, tha thứ và nhất là để chúng con cất lên lời ca ngợi tình thương của Chúa. Amen.


Comments are closed.