Thứ 6 Tuần 4 Thường Niên – Ngày 07/02/2020

Lời Chúa: Mc 6,14-29

Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; kẻ thì bảo: “Đó là Êlia”; kẻ khác lại rằng: “Đó là một tiên tri như những tiên tri khác”. Nghe vậy, Hêrôđê nói: “Đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”. Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gioan Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

 


Suy niệm

ĐAM MÊ VÀ TỘI LỖI

‘Gioan đã bảo Hêrôđê: ‘Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình'” (Mc 6,18).

Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy rằng các đam mê là những yếu tố tự nhiên của tâm lý con người. Các đam mê, tự chúng, không tốt cũng không xấu. Chúng được đánh giá về mặt luân lý tuỳ theo mức độ chúng lệ thuộc thật sự vào lý trí và ý chí. Các đam mê là tốt khi đưa đến một hành tốt, và là xấu trong trường hợp ngược lại. Bởi thế, muốn đạt tới sự hoàn hảo của điều thiện về mặt luân lý hay nhân linh, các đam mê phải được điều khiển bởi lý trí và được ý chí ngay thẳng quy hướng về điều tốt và về vinh phúc (x. Sách GLHTCG, số 1764-1768). Vua Hêrôđê thì ngược lại. Ông đã gạt bỏ lý trí của mình và để cho ý chí trở nên nhu nhược bởi các đam mê của mình.

Sứ mạng của Mười Hai Tông Đồ đã làm cho danh tiếng của Chúa Giêsu được đồn ra khắp xứ Galilêa, ai ai cũng nói về Ngài. Người thì bảo đó là Êlia, kẻ khác lại rằng đó là một tiên tri như những tiên tri khác. Cách riêng, đối với vua Hêrôđê, khi nghe nói về Chúa Giêsu, ông cho rằng đó là Gioan Tẩy Giả, người ông đã giết vì đam mê danh vọng của mình, nay quay trở về.

Ban đầu, trước những lời nhắc bảo của con người chính trực và thánh thiện như Gioan Tẩy Giả về hành động sai trái của mình, vua Hêrôđê rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Hơn nữa, nhờ việc nhà vua che chở, bà Hêrôđia -một người đàn bà gian ác muốn giết Gioan- đã không thể làm gì được. Thế nhưng, bởi đam mê sắc dục, vua Hêrôđê đã không đủ tỉnh táo để cân nhắc hậu quả từ những lời nói và hành động của mình; bởi đam mê danh vọng, ông chỉ biết đến bản thân mình mà không cư xử bằng đức ái; bởi đam mê, ông đã quên đi lương tri của sự công chính để làm một điều bất công với người vô tội là ra lệnh chặt đầu Gioan Tẩy Giả. Để rồi sau đó ông luôn bị ám ảnh, bị mặc cảm về hành vi tội lỗi này, và hễ suy nghĩ, tư tưởng của ông lại quay về với điều gian ác mà ông đã làm.

Vua Hêrôđê, chỉ vì một chút vui, sự ham danh mê sắc, đã đánh mất chính mình. Còn chúng ta khi gặp những tình huống đó thì phải làm sao? Liệu có đấu tranh diệt trừ, hy sinh chính mình để theo Chúa không? Thực hiện được điều đó là rất khó nếu không cậy dựa vào ơn Chúa hay học sự hy sinh của Thánh Gioan Tẩy Giả, dám làm chứng cho chân lý dù biết rằng sẽ thiệt thòi cho bản thân. Phải rất cần đến lòng dũng cảm nếu chúng ta muốn liên kết mục tiêu của đời mình với việc đi theo Chúa và nếu chúng ta muốn thăng tiến đời sống nhân đức. Theo Chúa là như thế, vì Chúa đòi hỏi những người theo Chúa thể hiện niềm tin của mình qua cuộc sống và hành động làm chứng cho tình yêu trong những môi trường khó khăn.

Lạy Chúa, xin cho con một lý trí khôn ngoan cùng một ý chí vững vàng để làm chủ được các đam mê của mình. Xin Chúa thức tỉnh con để con khỏi sa chước cám dỗ và cứu con khỏi mọi sự dữ. Xin Mẹ Maria thương gìn giữ và nâng đỡ con, cho con biết noi gương Mẹ mà sống xứng đáng với tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ. Amen.


Comments are closed.