Thứ 6 Tuần 31 Thường Niên – Ngày 08/11/2019

Lời Chúa: Lc 16,1-8

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: ‘Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa’. Người quản lý thầm nghĩ rằng: ‘Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ.’”

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi’. Rồi anh hỏi người khác rằng: ‘Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm giạ lúa miến’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi.’”

“Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.

 


Suy niệm

KHÔN NGOAN CHUẨN BỊ CHO ĐỜI SAU

“Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi?” (Lc 16,2)

Khi đọc bài Tin Mừng hôm nay, thấy Đức Giêsu khen viên quản lý bất lương là hành xử khôn ngoan, chúng ta lại nhớ tới một đoạn Tin Mừng tương đồng khác. Trong đoạn Tin Mừng đó, Đức Giêsu nói: “Anh em hãy khôn như rắn và hiền hòa như chim bồ câu”. Chúng ta có thể thắc mắc rằng: Tại sao Đức Giêsu lại bảo ta: Hãy khôn như rắn? Lẽ nào Chúa muốn con cái mình ranh mãnh, xảo quyệt và mưu mô như rắn ư? (x. St 3,1-14 ). Khi khen viên quản lý bất lương, chẳng lẽ Chúa lại khuyến khích những hành động xấu của anh sao? Nếu không phải, vậy Chúa muốn nói gì với chúng ta hôm nay?

Thưa, chắc chắn không bao giờ Chúa dạy chúng ta trở nên ranh mãnh, xảo quyệt như rắn, hoặc như viên quản lý bất lương hôm nay, bởi Ngài là Đấng Chân Thật (x. Ga 14,6). Thế nên, chúng ta không thể hiểu Lời Chúa hôm nay theo nghĩa đen, tức là làm theo những điều mà viên quản lý đã làm hoặc sống lươn lẹo, gian xảo, luồn cúi và mang đầy nọc độc như rắn. Nếu suy ngẫm kỹ bài Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa khen viên quản lý vì anh khôn ngoan, biết chuẩn bị cho mình cuộc sống sau khi mất việc, chứ không phải khen cách gian dối, xảo quyệt của anh. Chúa khen anh, bởi anh biết tạo cho mình công phúc trước mặt những con nợ của chủ, để khi bị đuổi việc, những con nợ đó sẽ đón anh như một ân nhân. Do đó, sứ điệp Tin Mừng hôm nay muốn nói với chúng ta rằng hãy học cách khôn ngoan của viên quản lý, biết lo xa, biết sáng tạo để đạt được hạnh phúc đời đời, chứ không phải trở nên người quản lý xảo quyệt, ranh mãnh theo cách của ma quỷ (x. Ga 8,44).

Chúng ta là con cái ánh sáng, được Chúa trao cho quyền quản lý: hồng ân sự sống, hồng ân đức tin, thời gian, tài sản… Và Chúa mời gọi mỗi chúng ta: hãy trở nên người quản lý khôn ngoan, nhiệt thành, biết dùng hết khả năng, trí óc, con tim, để mưu ích hạnh phúc mai hậu, chứ không chỉ mưu ích cho đời này; hãy biết lắng nghe tiếng của Thiên Chúa nói với chúng ta trong đời sống thường ngày: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó!” để dò xét lại mình xem chúng ta đã sử dụng quyền quản lý Chúa ban ra sao? Và xem chúng ta đã biết tận dụng khả năng, tài sức, thời giờ hàng ngày Chúa ban để lập công phúc cho đời sau chưa?

Chúng ta hãy học cách khôn ngoan của con rắn và viên quản lý. Nếu như rắn khi nằm ngủ luôn cuộn tròn mình lại, giấu đầu vào giữa để bảo vệ đầu, thì để bảo vệ hồng ân đức tin, chúng ta cũng biết giữ nó trong tâm hồn, chứ không để hời hợt ngoài môi miệng, dễ bị tổn thương. Nếu như viên quản lý biết nhìn xa trông rộng, lo cho cuộc sống sau khi mất việc, thì chúng ta cũng biết lo cho cuộc sống đời sau. Như thế, con cái ánh sáng sống ở giữa đời, sẽ học được sự khôn ngoan của đời mà không bị tha hóa; tựa như sen, sống ở bùn, lấy chất dinh dưỡng từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Như vậy, chúng ta sẽ học được cái khôn ngoan mà loại trừ được cái xấu. Như thế, chúng ta sẽ trở thành người quản lý khôn ngoan của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết đặt cho mình câu hỏi, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Để nhờ đó, chúng con biết tìm ra những phương cách tốt nhất để đạt được hạnh phúc Nước trời mai sau. Amen!


Comments are closed.