Thứ 6 tuần 30 Thường Niên – Ngày 03/11/2017

Lời Chúa: Lc 14,1-6

Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không?” Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi Người nói với họ: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?” Và họ không thể đáp lại những lời đó.

 


Suy niệm

GIỮ VÀ SỐNG

“Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu : ‘Có được phép chữa bệnh ngày Sabát không ?’” (Lc 14,3)

Lại một lần nữa, các nhà thông luật và những người Pharisêu muốn bắt bẻ Đức Giêsu về luật ngày Sabát. Yếu tố luật pháp rất quan trọng trong đời sống xã hội Do Thái. Vì quá coi trọng luật pháp như thế, nên họ chỉ đánh giá người khác trên luật pháp : có giữ luật hay không, mà quên đi tinh thần luật pháp. Đức Giêsu đến để đưa họ về với tinh thần của luật : Sống lòng yêu thương. Mến Chúa yêu người.

Chính vì thế, các nhà thông luật và những người Pharisêu không thể trả lời câu hỏi của Đức Giêsu : “Người ta có được phép chữa bệnh ngày Sabát không ?”. Trong ngày Sabát, nếu con người thực thi giới luật yêu thương đối với những người bệnh tật, nghèo khổ là sống đúng nội dung và tinh thần của luật. Chính sự bảo thủ “giữ luật” cùng với sự ganh ghét đã làm cho họ tách biệt với mọi người. Họ hiểu luật, giữ luật, nhưng không sống tinh thần của luật và quên cả mục tiêu của luật là nhằm phục vụ cho hạnh phúc thực sự của con người.

Ngày nay, có nhiều người hô hào đấu tranh để bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, bảo vệ nhân quyền… nhưng chính họ lại chống đối Giáo Hội và ủng hộ việc phá thai. Người giữ luật và sống tinh thần luật thực sự là người làm cho ngày của Chúa trở nên ngày thánh, ngày sống ý nghĩa của con cái Chúa, ngày sống giới luật yêu thương với những người chung quanh, nhất là những người bất hạnh, nghèo khổ.

Quên đi ý nghĩa này, người Kitô hữu sẽ sống hời hợt và hình thức trong các mối tương quan, bởi lẽ người Kitô hữu không phải chỉ giữ đạo mà còn phải sống đạo. Đạo là chính Đức Kitô, sống đạo là mặc lấy tâm tình của Đức Kitô. Luật chỉ là phương thế để giúp con người nên thánh cách dễ dàng hơn.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con yêu Chúa và tha nhân nhiều hơn. Nhờ đó, chúng con không còn đóng khung trong những thành kiến, không còn giữ luật cách hình thức bên ngoài, nhưng luôn sống với mọi người bằng con tim yêu thương như Chúa yêu thương chúng con. Amen.


Comments are closed.