Thứ 6 Tuần 13 Thường Niên – Ngày 06/07/2018

Lời Chúa: Mt 9,9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ‘Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ’. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

 


Suy niệm

TỘI LỖI NHƯNG KHÔNG THỐI NÁT

“Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, Thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêô. Người bảo ông: hãy theo Ta! Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9,9)

Thiên Chúa là Đấng thương yêu con người, “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45). Người còn đặc biệt yêu thương những người yếu kém, tội lỗi, đến nỗi người ta đã phải thắc mắc: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” (Mt 9,11). Đức Giêsu đã trả lời, “vì tôi không đến kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13), nói cách khác, bởi Tôi yêu thương họ. Nói thế không phải tội lỗi là điều kiện để Thiên Chúa xót thương, nhưng nơi những con người biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình, khao khát được Thiên Chúa yêu thương, ôm ấp, chính khi đó con người cảm được Thiên Chúa yêu thương mình thật nhiều. Thánh Matthêô đã ý thức thân phận tội lỗi của mình và khao khát tình yêu Thiên Chúa, do đó, khi Đức Giêsu gọi “hãy theo Ta”, ngài lập tức “đứng dậy đi theo Người”. Kể từ đó, thánh Matthêô hoàn toàn được biến đổi và dành cả cuộc đời để nói cho hậu thế biết Thiên Chúa đã yêu thương mình và yêu thương mọi người như thế nào qua tác phẩm Tin Mừng của ngài.

Ai bảo mình không có tội, đó là người nói dối (x. 1Ga 1,8), dẫu vậy, Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay khi ta còn là tội nhân (x. Rm 5,8). Điều Thiên Chúa muốn nơi mỗi người Kitô hữu là biết nhìn nhận tội lỗi của mình, và xin Chúa thứ tha, để được Người tiếp tục yêu thương, săn sóc. Tuy nhiên, dường như chúng ta thích tìm tội lỗi của người khác thay vì của mình. Ta hay nói theo kiểu: tôi không tội lỗi như người ấy, hay, tại sao bạn lại ngồi ăn uống với những tên tội lỗi ấy (x. Lc 18,11; Mt 9,11). Luôn là người này sai, người kia có tội mà không phải tôi. Đức Thánh Cha Phanxicô gọi đó là những tâm hồn “thối nát”, nó không nhìn nhận tội mình, không sám hối, không cần đến Thiên Chúa. Ngài mời gọi chúng ta hãy thực tâm nhìn nhận tội mình và xin Thiên Chúa thứ tha, vì Thiên Chúa không mỏi mệt tha thứ tội lỗi cho con người, nhưng đừng bao giờ để mình ra thối nát: “Có tội thì có, nhưng thối nát thì không”.

Lạy Chúa, Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con biết nhận ra tội lỗi của mình, và quyết tâm đổi mới cuộc đời như thánh Matthêô xưa kia. Cách cụ thể, xin cho chúng con năng đến với bí tích Hòa giải, hầu chúng con luôn được sống trong tình nghĩa với Chúa và với tha nhân. Amen.


Comments are closed.