Thứ 6 Tuần 12 Thường Niên – Ngày 28/06/2019 – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lời Chúa: Lc 15,3-7

“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: ‘Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”.

 


Suy niệm

TRÁI TIM CHÚA GIÊSU YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI

“Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” (Lc 15,6).

Thời đại của kỹ thuật số đang mở ra cho mỗi người cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân. Thế nhưng, nó cũng có thể nhấn chìm những giá trị cơ bản của con người. Con người càng khó tin vào tình yêu chân thật. nhất là những người đã từng bị phản bội, bị tổn thương. Số người không tin vào tình yêu của Chúa, thậm chí vào bất cứ tình yêu nào, ngày càng thêm đông. Cũng có người tin vào tình yêu của Chúa, coi nó là đẹp, nhưng do kinh nghiệm cá nhân, người đó cho rằng “tình yêu ấy không dành cho tôi, vì tôi không xứng, vì tôi tội lỗi”. Phải chăng con người cũng cần phải “ngoan thì Thiên Chúa mới thương”?

Lời Chúa hôm trả lời cho chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người qua dụ ngôn mục tử có một trăm con chiên mà bị mất một con, chủ chiên để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Việc đi tìm con chiên lạc này khiến ta nhớ lại lời Thiên Chúa hứa với dân riêng của người: “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh ; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng”. (Ed 34,15). Nơi ngôn sứ Êdêkien, Thiên Chúa hứa sẽ đi tìm chiên lạc về, tức là đưa dân lưu lạc trở về Đất Hứa. Ở đây Đức Kitô đi tìm tội nhân hối cải qua hình ảnh người mục tử đi tìm chiên lạc trở về. Đi tìm chiên lạc là người mục tử phải chạy qua núi đồi lởm chởm, vượt qua những bụi cây gai góc hay phải băng qua những sa mạc nóng bỏng. Thế nhưng, những vất vả khó khăn ấy không cản được bước chủ chiên. Hơn nữa khi tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai đem về, và gọi bạn bè hàng xóm tới : “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó” (Lc 15, 6). Thái độ kêu mời mọi người vui mừng này khiến người nghe hơi khó hiểu vì hơi quá đáng. Chính sự quá đáng này nổi bật niềm vui, tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”( Lc 15,7). Thánh sử Luca cho ta thấy chính Đức Kitô đang đi làm công việc của Thiên Chúa. Người là tình Yêu Thương của Thiên Chúa đi tìm con chiên lạc. Chính Đức Giêsu đã thực hiện lời Thiên Chúa hứa trong Edêkien sẽ đi tìm chiên lạc về. Thiên Chúa không yêu con người một cách chung chung, yêu một đám đông một tập thể. Mà Ngài yêu một cách cá vị, yêu từng người một cách đặc biệt. Thánh Phaolô cũng xác tín vào tình yêu đó và ngài dạy cho chúng ta rằng: “không phải Thiên Chúa chỉ yêu thương khi chúng ta sống công chính nhưng thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,9).

Trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta hãy hồi tâm để kiểm điểm Đức Tin của mình! Hãy tin thật vào Thiên Chúa yêu thương từng người chúng ta! Chúng ta hãy nhìn lại đời sống của chính mình và xin Chúa biến đổi trái tim chúng ta nên giống trái tim của Ngài. Đó là trái tim đầy tình yêu, chấp nhận bị đâm thâu để mời gọi từng người chúng ta đang lạc bước trở về với Ngài. Amen.


Comments are closed.