Thứ 6 Sau Lễ Thánh Gia Thất – Ngày 03/01/2020

Lời Chúa: Ga 1,29-34

Ngày hôm sau, Gio-an thấy Chúa Giê-su đến với mình thì nói : “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Ðây chính là Ðấng mà tôi đã nói rằng “có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi”. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước, để Người được tỏ mình ra trong Ít-ra-en”. Và Gio-an đã làm chứng rằng : “Tôi đã thấy Thánh Thần như con chim bồ câu từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Ðấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Tôi đã thấy và làm chứng rằng : Người là Con Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU KHIÊM HẠ – ĐẤNG ĐƯỢC THIÊN CHÚA TUYỂN CHỌN

“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29).

Khi nhìn lại lịch sử của dân tộc Israel vào thời Chúa Giêsu, chúng ta thấy một dân tộc đang phải đối diện với một hoàn cảnh vô cùng éo le. Về mặt chính trị, dân Israel đang phải hứng chịu một ách thống trị nặng nề của đế quốc Rôma; còn về mặt tôn giáo, đức tin của người tín hữu như đang lần trong đêm tối, bởi giới lãnh đạo tôn giáo không cho họ cảm nhận được hình ảnh của những mục tử mà Thiên Chúa gởi đến để chăn dắt và nâng đỡ họ. Đứng trước bối cảnh đau buồn như thế, dân tộc Israel đang mong chờ Thiên Chúa sẽ thực hiện lời Ngài đã hứa qua miệng các ngôn sứ: Ta sẽ ban Đấng Cứu Thế (x. Gr 22,30). Nhưng Đấng Cứu Thế mà dân tộc Israel đang mong chờ là đấng nào?

Đối với dân tộc Israel, Đấng cứu thế mà họ đang mong chờ là một vị vua uy quyền xuất thân từ dòng dõi vua Đavít. Người sẽ đánh đuổi đế quốc Rôma ra khỏi bờ cõi và tái lập hoà bình, người sẽ cai trị vương quốc Israel và mang lại hạnh phúc cho họ. Hình ảnh ấy về Đấng Cứu Thế đã thực sự đi sâu vào tâm thức của người Do Thái; và vì thế, chẳng lạ gì khi Gioan Tẩy giả cũng đã loan báo về Đấng sẽ đến bằng những hình ảnh đầy uy quyền, người sẽ đến để trừng phạt điều ác (x. Mt 3,7.12). Vì mang một não trạng về một Đấng Cứu thế đầy uy quyền, nên khi Chúa Giêsu xuất hiện trong thân phận con của bác thợ mộc tại một làng quê Nazareth hẻo lánh, không một ai trong dân Israel, kể cả Gioan Tẩy giả nhận ra Người là Đấng Cứu Thế (x. Ga 1,31). Chỉ sau khi Gioan Tẩy giả làm phép rửa cho Chúa Giêsu, thì “Thánh Thần như chim bồ câu từ trời xuống ngự trên Người” lúc này Gioan mới nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa ban xuống để giải thoát nhân loại, vì Gioan đã được báo trước: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Và vì đã được Thiên Chúa chứng nhận, nên ngay hôm sau làm phép rửa cho Chúa Giêsu tại sông Giođan, Gioan Tẩy giả đã mạnh dạn làm chứng về Chúa Giêsu: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian”. Và danh hiệu: “Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian” là danh hiệu bao trùm từ đầu đến cuối sách Tin Mừng thứ tư mà đỉnh điểm là cuộc tôn vinh Chúa Giêsu trên thập giá và trong ánh sáng Phục sinh.

Như thế, thay vì cố đạt cho được địa vị cao sang, với nhiều thế lực và tầm ảnh hưởng để bày tỏ tình yêu, Chúa Giêsu đã chọn con đường khác với sự mong đợi và suy nghĩ của con người. Người đã chọn lấy sự khiêm hạ, sự hạ mình để bày tỏ tình yêu của Người. Và sự khiêm hạ của Chúa Giêsu được nhà thần học Karl Barth nhận định như sau: Ngài “Đi từ cao xuống thấp, từ chiến thắng đến thất bại, từ giàu sang đến nghèo hèn, từ huy hoàng đến đau khổ, từ sống đến chết”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn con đường khiêm hạ để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Xin cho chúng con nhận ra và tin rằng Chúa là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn đến để giải thoát nhân loại khỏi đau khổ và giải phóng con người khỏi vòng kìm toả của tội lỗi, và xin Chúa cũng giúp chúng con học lấy bài học khiêm hạ của Chúa để loan báo tình yêu của Người đến những ai chưa nhận biết Chúa. Amen.


Comments are closed.