Thứ 5 Tuần 7 Thường Niên – Ngày 28/02/2019

Lời Chúa: Mc 9,41-50

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.

Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau”.

 


Suy niệm

DỨT KHOÁT VỚI DỊP TỘI

“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt” (Lc 9,44).

Trong hành trình rao giảng, Chúa Giêsu dạy cho dân sống luật yêu thương vì đó là điều Thiên Chúa muốn. Đồng thời, Chúa Giêsu răn dạy những ai làm cớ cho người khác vấp ngã. Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe mở đầu với việc Chúa đề cao người biết quan tâm tới bạn hữu vì họ thuộc về Đức Kitô. Đồng thời tỏ thái độ dứt khoát với việc làm cớ vấp phạm cho người có niềm tin sa ngã.

Chúng ta đều nghe biết chuyện anh mù Batimê xin Chúa chữa anh sáng mắt, hay một người bại liệt ăn xin ở cửa đền thờ, họ sống trong tình trạng đau khổ. Trong đời thường, chúng ta cũng không ít lần gặp những người khuyết tật một phần thân thể xin được giúp đỡ. Khiếm khuyết của họ có thể do bẩm sinh, do ai đó gây nên, hoặc do sa ngã bởi nguyên nhân khác khiến họ phải sống trong đau khổ. Sa ngã là việc một người đang trong tình trạng tốt rơi vào tình trạng xấu có nguy cơ gặp nguy hiểm thể xác hay tinh thần. Sa ngã có thể do tự mình hay do bị lôi kéo theo người khác. Với Chúa Giêsu, Người kiên quyết rằng hành vi làm cho một người anh em bị sa ngã rơi vào đau khổ thì phải bị trừng trị. Chúa tuyên phạt nặng với người gây cớ cho người khác vấp phạm bằng việc cột cối đá vào cổ mà thả xuống biển. Chúng ta có thể hiểu phải thả xuống biển để sự rộng lớn và sâu thẳm của biển cả vùi lấp tuyệt đối thành phần gây nên cớ vấp ngã. Chúa tỏ thái độ dứt khoát với người gây gương mù gương xấu trong cộng đoàn. Họ là một phần của toàn thể, như tứ chi hay ngũ quan trên con người. Việc Chúa nói chặt tay chân hay móc bỏ mắt là việc dứt khoát loại bỏ thành phần xấu ra khỏi toàn thể để tránh làm cho có nhiều thành phần bị lôi kéo. Nên không thể hiểu là trong nước trời sẽ chỉ có toàn những người khuyết tật về thể lý, mà phải hiểu là nhờ việc loại bỏ phần tử xấu, loại bỏ nơi sâu bệnh để ta trở nên hoàn thiện hơn và nước trời là phần thưởng cho những ai chấp nhận đau đớn cắt bỏ cái xấu trong con người mình để được trở nên tốt đẹp lành mạnh.

Lạy Chúa, Chúa đã nói “ai nấy sẽ được thanh tẩy bằng lửa, ướp bằng muối”. Xin cho chúng con được thanh tẩy bằng lửa và ướp bởi muối tình yêu Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng con mới giữ được mình khỏi sa ngã, đồng thời không trở thành cớ vấp phạm cho người khác bởi những thói quen xấu, những hành xử thiếu tế nhị, những suy tư tiêu cực, ngôn hành bất nhất, nhưng hãy tập thói quen tốt, cư xử có nhân bản, suy nghĩ tích cực, ngôn hành thống nhất. Và xin Chúa gìn giữ chúng con trong men muối và lửa tình yêu, để trở nên gương sáng theo khuôn mẫu của chính Chúa. Amen.


Comments are closed.