Thứ 5 Tuần 6 Thường Niên – Ngày 21/02/2019

Lời Chúa: Mc 8,27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

 


Suy niệm

ĐỐI VỚI TÔI ĐỨC KITÔ LÀ AI?

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29).

Giờ này, đối với tôi Đức Kitô là ai? Một số người sẽ cho rằng câu hỏi này được đặt ra phải chăng là quá thừa. Vì là người Kitô hữu, ai cũng sẽ, đang và đã từng học giáo lý, từng tìm hiểu về Đức Giêsu Kitô, thậm chí một số người có thể nói và chia sẻ về Ngài cách thao thao bất tuyệt. Thế nhưng có bao giờ ai trong chúng ta tự đặt lại câu hỏi này cho chính mình hay không? Chắc chắn sẽ có không ít người trong chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng, phải giật mình và tự hỏi: tôi đã biết được gì về Đức Giêsu Kitô? Liệu những điều tôi biết có đủ và có đúng về Người hay không?

Hôm nay, Thánh sử Mácô đã thuật lại việc đám đông dân chúng muốn biết về “Đức Giêsu là ai?” Vì họ đã được nghe những lời Người giảng như một Đấng có uy quyền, chứng kiến những phép lạ Người làm một cách phi thường,… họ đã đưa ra những danh xưng về Người không đồng nhất: Người là Gioan Tẩy Giả, là Êlia, hay là một tiên tri nào đó,… Nhưng tất cả chỉ là phiếm diện không thể diễn tả đúng về Căn tính của Đức Giêsu.

Tuy nhiên, ngoài những ý kiến của dư luận, điều khiến Người lưu tâm nhiều hơn đó là cách nhìn nhận của các môn đệ về Mình như thế nào: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Với lời tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô”, Thánh Phêrô đã có một câu trả lời hết sức cô đọng, ngắn gọn và vô cùng chính xác, hàm chứa một niềm xác tín mạnh mẽ vào Đấng Mêsia. Mặc dù có thể ngay lúc đó, Phêrô không hiểu gì cả. Ông vẫn mong đợi nơi Thầy mình như một Đấng Mêsia theo kiểu loài người, một Đấng Mêsia hoàn toàn trần thế.

Câu trả lời của chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta có xác tín trong sự tin tưởng và mạnh dạn trả lời như Phêrô “Thầy là Đấng Kitô”. Đối với chúng ta không chỉ là một câu lời tuyên xưng suông trên môi miệng, nhưng đó phải là một lời tuyên xưng bắt nguồn từ một kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu Kitô thật sự cá vị.

Để chúng ta sống lời tuyên xưng vào Đức Kitô, cuộc đời của mỗi người phải là một hành trình tìm kiếm không ngừng hầu khám phá ra khuôn mặt luôn luôn mới mẻ của Đức Kitô. Khi đó, Lời tuyên xưng vào Đấng Kitô mới thật sự đụng chạm và đi vào cuộc sống của mỗi người: một cuộc sống chấp nhận hy sinh, thử thách và đau khổ. Đó là một cuộc sống biết loại bỏ đi con người cũ với đầy những đam mê, tính hư nết xấu, để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Đó là một cuộc sống được nuôi dưỡng và minh chứng bằng lời cầu nguyện liên lỉ, kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, luôn chu toàn bổn phận với lòng yêu mến Chúa thật sự, biết tin tưởng, cậy trông và phó thác mọi sự trong tay Chúa, biết tạ ơn Chúa khi vui cũng như lúc buồn, khi thành công cũng như lúc thất bại.

Lạy Chúa Giêsu, lời tuyên xưng của Thánh Phêrô “Thầy là Đấng Kitô” đã bộc lộ niềm xác tín căn bản của Giáo hội sơ khai. Trong thời đại hôm nay, thời đại mà niềm tin đang dần bị phai nhạt, xin Chúa cho chúng con càng thêm xác tín hơn vào Chúa là Đấng Kitô – Đấng Cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con luôn thể hiện sự tin tưởng, lòng phó thác và niềm cậy trông, với một tình yêu mến trọn vẹn vào Thiên Chúa trong cuộc sống này. Và xin cho mỗi người chúng con ngày càng làm sáng tỏ và trở nên lời giải đáp đầy xác tín cho câu hỏi của Chúa: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Amen.


Comments are closed.