Thứ 5 Tuần 5 Mùa Chay – Ngày 02/04/2020

Lời Chúa: Ga 8,51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?”

Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”.

Người Do-thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”.

Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

 


Suy niệm

SỐNG ÐẠO ÐÍCH THỰC

“Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta” (Ga 8,56).

Trước mắt Thiên Chúa, mọi người đều đáng giá, đáng yêu và đáng tôn trọng. Ðồng thời, mọi người đều chia sẻ phẩm giá cao quý dù là kẻ giầu sang hay kẻ bần cùng đói khổ. Đó là phẩm giá được trở nên con của Thiên Chúa. Điều đó được thể hiện cách cụ thể và sống động trong chính cung cách của mỗi người.

Trong bản văn Tin Mừng hôm nay, cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người Do Thái đề cập đến ông Abraham, tổ phụ và gương mẫu đức tin của người Do Thái. Nhìn vào gương đức tin này, người Do Thái mọi thời lấy làm thán phục và noi gương trong đời sống đức tin của họ. Dù vậy, do quá nệ luật và khắc kỷ, nhất là tầng lớp kinh sư và luật sĩ, họ đã không thể và không muốn đón nhận thêm một giáo huấn nào nữa, nhất là giáo huấn của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu thường mạnh mẽ lên án những thái độ và hành động của tầng lớp này, để mong ước nhiều người Do Thái khác tỉnh ngộ hoặc chính tầng lớp ấy nhận ra những điều không phù hợp với thánh ý Chúa và sửa đổi để dần dà am hợp với thánh ý Chúa hơn. Tuy vậy, trước sau họ vẫn cứng lòng. Chính Chúa Giêsu thường căn dặn dân chúng đề phòng lối sống của họ: “Vậy những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm vì họ nói mà không làm”. Dưới ánh sáng, của Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi tránh xa lối sống của những luật sĩ và biệt phái. Chúng ta nhìn lại xem mình có bị xếp vào loại người sống đức tin chỉ theo hình thức như họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài, ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rap-bi. Có thể chúng ta là những người chăm chỉ tham dự Thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày, nhưng không giới thiệu Chúa Kitô đến cho người khác bằng chính cuộc sống của mình. Ðây là dịp mỗi người chúng ta hãy dừng lại trước những tấm gương trên đây để tự kiểm điểm đời sống đức tin của mình.

Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm niềm tin cho chúng con, xin thánh hóa và hướng dẫn cuộc đời chúng con luôn biết bước đi trong ánh sáng đức tin, hầu chúng con không dừng lại ở trí hiểu biết và lý luận nông cạn của con người. Xin giúp chúng con biết trao tặng bình an cho những người chúng con gặp gỡ cũng như những người hiện diện trong cuộc đời chúng con. Amen.


Comments are closed.