Thứ 5 Tuần 4 Thường Niên – Ngày 07/02/2019 – Mồng 3 Tết Nguyên Đán

Lời Chúa: Mt 25,14–30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: ‘Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác’. Ông chủ bảo người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi’. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: ‘Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác’. Ông chủ bảo người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi’.

Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: ‘Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông’. Ông chủ trả lời người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng.'”

 


Suy niệm

ĐÁP LẠI SỰ TIN TƯỞNG CỦA CHÚA

Ông chủ nói với người ấy : “Khá lắm ! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25,21).

Giáo Hội Việt Nam dành Mùng ba Tết để cùng với các tín hữu phó thác mọi công ăn việc làm trong một năm mới lên Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng hằng chăm sóc từng con cái của Ngài. Qua đó, Mẹ Giáo Hội muốn nhắn nhủ với con cái về trọng trách làm cho người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa thông qua cung cách sống và hành xử của mỗi người trong công ăn việc làm hằng ngày.

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay được mang tên “dụ ngôn những yến bạc.” Những nén bạc được ông chủ trao phó cho các đầy tớ với mong muốn là họ sẽ làm sinh lời thêm những nén bạc khác tùy theo khả năng của mỗi người. Câu đầu trong dụ ngôn nói đến việc “ông chủ giao phó của cải của mình” cho các đầy tớ trước khi đi xa cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối mà ông chủ dành cho họ. Ông không theo dõi, không ép buộc nhưng để họ tự do phát triển các khả năng của bản thân mà làm sinh lời thêm những nén bạc khác. Đáp lại sự tin tưởng của ông chủ, nhiều người đầy tớ đã nỗ lực hết sức để làm sinh lời thêm những nén bạc. Phần thưởng dành cho những người đầy tớ trung thành và tài giỏi là được hưởng niềm vui trọn vẹn của ông chủ.

Mỗi tín hữu Công Giáo cũng được Chúa tin tưởng trao phó cho những nén bạc là các tài năng, trí khôn, thời gian và biết bao nhiêu ơn lành hồn xác khác. Như các đầy tớ trung thành đã tuân phục theo ý ông chủ là sinh lời thêm những nén bạc, mỗi chúng ta được mời gọi sử dụng những gì Chúa ban theo đúng thánh ý Chúa, đó là, làm cho mọi người nhận biết sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa qua đời sống chứng nhân của mỗi chúng ta. Trong việc làm ăn buôn bán, người khác sẽ nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta qua sự lương thiện, qua sự niềm nở chân thành mà chúng ta dành cho họ. Nơi công sở, trong công ty, người khác sẽ biết đến Chúa qua cách hành xử chân thật, qua sự tận tâm mà chúng ta dành cho công việc. Nơi trường học, Chúa sẽ được nhận biết khi mỗi chúng ta chăm chỉ học hành và luôn trung thực trong thi cử. Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Ngài luôn trân trọng những cố gắng nhỏ bé của những người con thân yêu. Vì thế, những cố gắng nho nhỏ trong kiên trì của chúng ta để làm việc tốt hơn, để sống tử tế hơn chắc chắn sẽ được Chúa dùng mà thánh hóa bản thân mỗi người và những ai mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn thêm sức giúp cho chúng con trong năm mới này. Nhờ đó, chúng con luôn biết nỗ lực thực thi các công việc được trao phó với tất cả sự nhiệt tâm và lòng trung thực để hầu mọi người có thể nhận ra sự hiện Chúa qua cung cách làm việc, qua lối sống và cách hành xử của mỗi chúng con. Amen.


Comments are closed.