Thứ 5 Tuần 4 Phục Sinh – Ngày 07/05/2020

Lời Chúa: Ga 13,16-20

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.

 


Suy niệm

NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH

“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy” (Ga 13,20).

Chúa Giêsu đã chọn gọi các môn đệ và dạy dỗ họ nhiều điều. Trong một bữa ăn, người còn rửa chân cho các ông để nêu gương về bài học phục vụ yêu thương cùng lời căn dặn: tôi tớ không lớn hơn chủ, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi (x.Ga 13,16). Chúa vừa là chủ, vừa là người sai đi mà còn rửa chân như một người đầy tớ, thì môn đệ của Chúa còn phải cư xử như thế nào. Nhưng nếu chỉ biết suông thì chẳng ích gì, mà còn phải thực hành mới mang lại ân phúc. Sau đó, Chúa Giêsu đã rất ngẹn ngào khi nói tới một trong số những môn đệ mà Người đã chọn không muốn làm tôi tớ và người được sai đi. Y sẽ giơ gót đạp lại chính người chủ, người sai mình. Tuy nhiên, Người nói những điều đó để báo về lời Kinh thánh phải được ứng nghiệm. Qua đó, các môn đệ sẽ nhận biết rằng Người là ai (x.Ga 13,19). Và để các ông hiểu phẩm giá của người được Chúa sai đi, Người đã khẳng định: “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy” (Ga 13,20).

Chúa Giêsu luôn mời gọi mỗi người Kitô hữu trở nên môn đệ của Người và bước đi theo Người (x.GLCG 520). Người môn đệ của Thầy Giêsu phải không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân qua việc siêng năng lắng nghe lời Người dạy và ra sức thực hành bài học yêu thương phục vụ, trong tư thế của một người tôi tớ và người được sai đi. Đó là khi chúng ta biết cúi xuống để quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ những người già yếu, cô đơn, bệnh tật, khổ đau…hay khi thể hiện một lối sống thân thiện, hài hòa, vui tươi với mọi người xung quanh. Làm được như thế, chúng ta sẽ nhận được nhiều ân phúc và xứng đáng trở nên những môn đệ chân chính của Đức Kitô. Trái lại, những lúc sống bê tha, ích kỷ, tội lỗi, thiếu tình thương và sự quan tâm đến tha nhân, chúng ta trở thành kẻ phản bội, không những chối bỏ những lời khuyên dạy mà còn giơ gót đạp lại chính người Thầy của mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy cho các môn đệ bài học yêu thương phục vụ và phẩm giá cao quý của người môn đệ chân chính. Xin Chúa giúp chúng con không ngừng cộng tác với ơn Chúa mà nỗ lực thực thi những lời Chúa truyền dạy, hầu xứng đáng trở nên những môn đệ chân chính của Chúa, và để cho mọi người nhận biết Chúa đã sai chúng con đi. Amen.


Comments are closed.