Thứ 5 Tuần 30 Thường Niên – Ngày 01/11/2018 – Lễ Các Thánh Nam Nữ

Lời Chúa: Mt 5,1-12a

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng :

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

Phúc thay ai xót thương người,vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”

 


Suy niệm

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).

Bài Tin Mừng mà cộng đoàn vừa nghe có tên là Tám mối phúc, hay Bản hiến chương Nước Trời. Dù được gọi bằng tên nào, thì nội dung vẫn không thay đổi, đó là hạnh phúc mà Chúa chỉ dạy. Hạnh phúc mà bài Tin Mừng nói đến, dành cho những ai: có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khát khao nên công chính, xót thương người, tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, và chịu bách hại vì lẽ công chính. Những lời dạy của Chúa Giêsu phải chăng đi ngược lại với lối suy nghĩ tự nhiên của con người?

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài muốn con người được hạnh phúc trong Chúa. Hạnh phúc mà Chúa mang đến là hạnh phúc sau khi trải qua những thử thách gian nan. Trong những thách đố của cuộc đời chúng ta nhận ra sự giới hạn của mình và đặt trọn niềm tin vào Chúa. Như vậy, hạnh phúc đích thực là hạnh phúc trong Chúa, ngay cả khi chúng ta gặp thử thách. Vì tự sức mình chúng ta chẳng làm được gì, tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban, nên chúng ta phải cậy trông vào Thiên Chúa để có được hạnh phúc đích thực như lời Thánh Vịnh thứ nhất:

“Phúc thay người đặt niền tin tưởng nơi Chúa

Họ như cây trồng bên suối

Trổ sinh hoa trái đúng mùa

Lá cây không bao giờ tàn úa

Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt”.

Nhìn lại đời sống của mình, không thiếu những lần chúng ta đi tìm hạnh phúc nơi các tạo vật của Chúa, mà quên đi chính Ngài mới là nguồn hạnh phúc đích thực. Thánh Augustinô đã có kinh nghiệm về điều này khi viết: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, linh hồn con vẫn còn khắc khoải lo âu cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa” . Ước gì mỗi chúng ta biết học nơi thánh Augustinô sự khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và biết cậy dựa vào Ngài nơi cuộc sống trần thế này, để mỗi ngày sống không trở nên vô nghĩa, mà cảm nhận hạnh phúc Chúa thương ban.

Lạy Chúa, giữa cuộc sống hằng ngày, chúng con mải mê tìm kiếm những thực tại trần thế, mà quên đi Chúa mới là nguồn sống, và là hạnh phúc đích thực mà con phải tìm kiếm. Xin cho chúng con có được tâm hồn nghèo khó, để biết lắng nghe và tín thác vào Chúa. Như thế, chúng con mới được hưởng hạnh phúc mai này cùng toàn thể các Thánh trên Nước Trời. Amen.


Comments are closed.