Thứ 5 tuần 29 Thường Niên- Ngày 26/10/2017

Lời Chúa: Lc 12, 49 – 53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

 


Suy niệm

CHẤP NHẬN SỰ CHIA RẼ ĐỂ CHỌN CHÚA GIÊSU

“Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ” (Lc 12, 51).

Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người có tự do để lựa chọn hay khước từ Ngài, đón nhận hay chối bỏ Tin Mừng. Chính sự lựa chọn này gây ra sự chia rẽ giữa người tuân phục và người chống đối. Nhiều khi, người môn đệ của Đức Kitô còn phải hy sinh những mối tình cao thượng, trong sạch và tự nhiên như bạn bè, anh em, cha mẹ để chọn Chúa, để sống theo các giá trị của Tin Mừng. Nói cách khác sự chia rẽ mà Chúa Giêsu nhắc tới là sự chia rẽ giữa ánh sáng và bóng tối; giữa thiện và ác; giữa nô lệ cho tội lỗi và sự tự do của con cái Thiên Chúa, giữa theo Chúa và khước từ Ngài. Như thế để chọn Chúa, người môn đệ của Đức Kitô phải từ bỏ thế gian và các quyến rũ cuả nó. Để bước theo Thầy Giêsu họ phải bước trên con đường từ bỏ hy sinh, con đường khổ giá. Để yêu Chúa trên hết mọi sự người Kitô hữu cần can đảm chọn Chúa là tất cả cuộc đời mình, mạnh mẽ nói không với mọi mối dây ràng buộc, dù là thân thuộc nhất.

Lạy Chúa, xin ban ơn thêm sức cho chúng con để chúng con có thể can đảm, dứt khoát từ bỏ thế gian và các quyến rũ của nó, để bước đi theo Chúa, chọn Chúa là tất cả cuộc đời mình.


Comments are closed.