Thứ 5 Tuần 13 Thường Niên – Ngày 04/07/2019

Lời Chúa: Mt 9,1–8

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

 


Suy niệm

SỰ LIÊN ĐỚI TRONG ĐỨC TIN

Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi” (Mt 9,2).

Người Công giáo ngay từ thuở bé đã được sống trong bầu khí cộng đoàn, tại gia đình hay giáo xứ. Bầu khí ấy đóng vai trò to lớn trong tiến trình thăng tiến đức tin của người tín hữu. Cộng đoàn không chỉ là sự quy tụ tôn vinh Thiên Chúa mà còn là nơi cưu mang và nuôi dưỡng đức tin của mỗi cá nhân. Có thể nói, cộng đoàn đức tin luôn là chỗ dựa tinh thần giúp các tín hữu tìm được sự an ủi trong đức tin và nhận được hồng ân của Thiên Chúa. Đó là một sự liên đới đức tin cần thiết để con người có thể đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa cách xứng đáng.

Trong đoàn người đang quây quần nghe giảng dạy bên cạnh, Chúa Giêsu rất nhanh chóng cảm kích thái độ của một nhóm người đang khiêng một người bất toại đến xin Người chữa lành. Trước nghĩa cử đó, Chúa Giêsu đã khen ngợi đức tin của họ và cứu chữa cho người bất toại. Lời của Người: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi” như muốn nói với người bất toại rằng: hỡi con, con hãy củng cố niềm tin của mình để lãnh nhận ơn chữa lành, vì những người kia đang trợ giúp và đồng hành cùng con trong đức tin. Qua đó, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng sự liên đới trong đức tin là máng thông chuyển hữu hiệu hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Người đã nhiều lần đề cao sự liên đới trong đức tin và cho thấy hiệu quả của nó qua những phép lạ Người đã làm nhờ đức tin “trung gian” của những người xin: Nhờ lòng tin của mình, người đàn bà xứ Canaan đã được Chúa chữa cho con gái mình khỏi bị quỷ ám (Mt 15,21-28); cũng vậy, viên đại đội trưởng Rôma nhờ lòng tin của mình đã cứu được người nô lệ qua cơn nguy kịch (Lc 7,1-10) …

Là những Kitô hữu, chúng ta không bao giờ sống cô đơn. Chúng ta là những chi thể trong một thân thể nhiệm mầu là Hội thánh Chúa Kitô, một cộng đoàn đức tin. Nói cách khác, trước những bất toàn và yếu đuối của bản thân, chúng ta vẫn đang được hưởng ân sủng của Thiên Chúa nhờ đức tin của Hội thánh. Vì thế, giữa những vây bủa của tội lỗi và sự dữ đang làm chao đảo đức tin, chúng ta hãy chạy đến với cộng đoàn đức tin của mình để được nâng đỡ. Đồng thời, mỗi người chúng ta hãy biết củng cố đức tin của mình, không những cho bản thân mà còn cho những người khác nữa, vì “Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được” (Mt 21,22). Chúng ta chỉ có được đức tin ấy khi biết chạy đến với Đức Kitô để xin Người ban cho chúng ta như các tông đồ xưa: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5).

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được trở nên những phần tử của thân thể nhiệm mầu Chúa là Hội thánh. Cuộc sống của chúng con thật là bất toàn và bất xứng để ca tụng hồng ân Chúa ban. Xin Chúa đừng đoái đến tội lội chúng con nhưng nhìn đến đức tin của Hội thánh Chúa để nhờ đức tin đó, chúng con cũng được củng cố và lớn mạnh trong đức tin, hầu chúng con được liên kết vững bền với Hội thánh Chúa trong cùng một đức tin và ơn cứu độ. Amen.


Comments are closed.