Thứ 5 Tuần 13 Thường Niên – Ngày 02/07/2020

Lời Chúa: Mt 8,28-34

Khi ấy, Chúa Giê-su lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giê-ra-sa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy. Và chúng kêu lên rằng : “Lạy Ông Giê-su, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông. Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao”. Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng : “Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo”. Người bảo chúng rằng : “Cứ đi”. Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giê-su. Khi gặp Người, Họ xin Người rời khỏi vùng của họ.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU LÀM MỚI TÂM HỒN CON NGƯỜI

“Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy” (Mt 8,28).

Đức Giêsu là nguồn sống mới tuôn đổ vào mảnh đất tâm hồn con người. Nguồn sống Đức Giêsu tuôn chảy trên muôn mảnh đất, với ước mong “đất tốt sẽ sinh trái tốt”. Tuy nhiên, nhiều mảnh đất tâm hồn vẫn còn đó khô cằn, không thể đón nhận và trổ sinh hoa trái Tin Mừng. Quả thế, tâm hồn càng cằn cỗi với Chúa, thì càng trở nên tươi tốt, màu mỡ cho thế lực của ma quỷ. Đức Giêsu mong muốn con người đón nhận hạt giống Tin Mừng và Người sẵn sàng bước vào tâm hồn làm mới mảnh đất của mỗi người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu rời khỏi Galilê, đi đến miền Giêrasa là vùng của dân ngoại. Trên đoạn đường của miền Giêrasa, có hai người bị quỷ ám từ mồ đi ra gặp Người. Hình ảnh ma quỷ luôn được Tin Mừng nhắc đến ở số nhiều. Tính cách của chúng luôn hiện lên tính hung dữ. Hơn nữa, nơi chốn ma quỷ lưu lại là mảnh đất của những người chết. Thật vậy, hình ảnh của ma quỷ luôn ẩn hiện nơi cuộc sống con người. Thế lực của chúng luôn đông đảo, hàm chứa nhiều mưu mô và sức mạnh dữ dội nhằm lôi kéo con người xa lìa Thiên Chúa. Như lời thánh Phêrô đã cảnh báo: “Ma quỷ, thù địch của anh em như sư tử gầm thét, rảo quanh, tìm mồi cắn xé anh em”(1Pr 5,8). Một điều đáng lưu ý hơn nữa, nơi chốn ma quỷ cư ngụ là những mảnh đất của người chết, nghĩa là nơi linh hồn những người đã lìa xa Chúa. Đó là mảnh đất của lương tâm chai lỳ, bất tuân, vô kỷ luật, đam mê nhục dục, khô khan nguội lạnh.

Đức Giêsu chủ ý đi qua mảnh đất của ma quỷ hung dữ. Người trục xuất quỷ dữ khỏi con người, nghĩa là làm sống lại những mảnh đất đã khô cằn, hư hoại. Người giải thoát họ khỏi nô lệ của ma quỷ, biến tâm hồn họ trở thành mảnh đất của sự sống. Người phục hồi tương quan của họ với tha nhân, biến họ trở nên hiền lành, không còn đáng sợ trước mặt tha nhân. Quả thế, bước chân Chúa đi qua mỗi người, làm cho mảnh đất tâm hồn trở nên tươi mới, trở nên nơi mà hạt giống Tin Mừng lớn lên và người đời có thể lui tới.

Lạy Chúa, xin đến và ở lại với chúng con. Xin Người đừng chê tấm lòng nghèo hèn của chúng con, nhưng hãy biến đổi tâm hồn con thành mảnh đất tươi tốt để hạt giống Tin Mừng được lớn lên. Amen.


Comments are closed.