Thứ 5 Tuần 1 Mùa Vọng – Ngày 06/12/2018

Lời Chúa: Mt 7,21.24–27

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

 


Suy niệm

LẮNG NGHE VÀ THỰC THI LỜI CHÚA

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá”. (Mt 7,24)

Trước một công việc, một vấn đề hay một lựa chọn nào đó, ai cũng muốn chọn cho mình những phương thế, những cách thức tốt nhất để thực hiện, với ước mong làm sao đạt được thành công, gặt hái được những kết quả tốt đẹp và có được những chọn lựa trúng nhất. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng giới thiệu và chỉ cho ta phương cách tốt nhất để đạt được Nước Trời, đó là lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa.

Thật vậy, Chúa Giêsu mở ra cho con người cái nhìn và thái độ dứt khoát về vấn đề này khi Người tuyên bố: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi”. Để khẳng định cho vấn đề ấy, Chúa giúp cho người môn đệ và dân chúng thấy được thái độ khôn ngoan và sự khờ dại qua dụ ngôn hai người xây nhà. Người khôn xây nhà trên đá, có nền tảng vững chắc, kiên cố và vững vàng. Còn người dại xây nhà trên cát, nền tảng bấp bênh, dễ sụp đổ, không tương lai. Chúa ví người có thái độ khôn ngoan đích thực ấy chính là người biết lắng nghe và đem lời Thiên Chúa ra thực hành trong cuộc đời của mình. Còn người khờ dại thì nghe xong để đó, không sống và thực hành lời Chúa dạy. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho con người về việc lắng nghe và sống theo thánh ý của Thiên Chúa: “Lương thực của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta” (Ga 4,34;x.Mt 4,4). Nơi khác trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những ai biết lắng nghe và thực thi lời Thiên Chúa : “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Thánh Gioan trong thư thứ nhất diễn tả: “Thế gian đang qua đi cùng với đam mê của nó; còn kẻ làm theo ý Thiên Chúa thì lưu tồn vạn đại” (1Ga 2,17). Còn Thánh Phaolô thì khuyên bảo: “Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em” (Pl 4,9). Thánh Giacôbê cũng dạy rằng: “Hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe xuông mà lừa dối chính mình” (Gc 1,21–22).

Bước vào Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi mọi người Kitô hữu hãy mở lòng ra để canh tân đổi mới và sẵn sàng chờ đón Chúa đến. Thế nên, sứ điệp Tin Mừng hôm nay cũng thật ý nghĩa và thích hợp để mọi người cùng suy gẫm và sống tâm tình Mùa Vọng: “Lắng nghe và thực thi lời Chúa”. Nếu chỉ lắng nghe lời Chúa thôi thì chưa đủ, nhưng còn đòi ta phải biết đem những lời đã nghe ra thực hành bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Ta nói ta mến Chúa yêu người, nhưng cuộc sống thì toàn dối lừa phỉnh gạt, oán ghét hận thù, bất công bạo tàn thì lời nói của ta chẳng có giá trị gì, bởi “đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Thật thiết thực và ý nghĩa biết bao khi mỗi người biết biến điều mình đã lãnh nhận thành hành động cụ thể như: Sống bác ái yêu thương, luôn mở rộng tấm lòng để quảng đại chia sẻ, mở rộng đôi tay để phân phát cho đi… Chính khi làm như thế là ta đang sống lời Chúa dạy.

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Xin cho Lời Chúa trở nên lương thực nuôi dưỡng đời sống chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe và làm theo thánh ý Chúa mỗi ngày, hầu chúng con nhận lãnh được sức sống và nguồn ơn cứu độ muôn đời. Amen.


Comments are closed.