Thứ 5 Tuần 1 Giáng Sinh – Ngày 03/01/2019

Lời Chúa: Ga 1,29-34

Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước”. Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU – ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa và cho con người sống trong tình bằng hữu với Người. Song là một thụ tạo của Thiên Chúa, con người lại muốn trở nên như Thiên Chúa và hơn nữa muốn loại bỏ Thiên Chúa. Một mặt con người bị ma quỷ cám dỗ; mặt khác con người lạm dụng sự tự do Thiên Chúa ban cho nên đã phạm tội, đã hành động trái với mệnh lệnh của Thiên Chúa. Chính vì thế, con người đã đánh mất sự thánh thiện nguyên thủy, đánh mất sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Từ hành động bất tuân ấy, tội lỗi đã tràn ngập thế gian, đã thống trị con người và sự chết xuất hiện như là cái giá cho sự bội phản của con người. Thế nhưng, Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Người loan báo cuộc chiến thắng trên sự dữ và nâng con người sã ngã dậy bằng lời hứa cứu độ. Lời hứa ấy được hoàn tất nơi người Con Chí Ái của Người là Đức Giêsu Kitô – Đấng xóa tội trần gian.

Ở đâu tội lỗi ngập tràn, ở đó ân sủng chứa chan bội phần. Đức Giêsu là nguồn ân sủng mà Thiên Chúa ban cho con người, mang lại cho con người sự giải thoát khỏi tội. Ân sủng nơi Đức Giêsu được Gioan Tẩy Giả nhận ra khi Đức Giêsu tiến về phía ông. Ông chứng thực Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian, là Đấng mà các tổ phụ và tiên tri loan báo. Sở dĩ ông xác tín Đức Giêsu là Đấng xóa tội trần gian như thế là vì ông đã được thấy Thần Khí Chúa tựa chim bồ câu ngự trên Đức Giêsu. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Gioan Tẩy Giả và với toàn thể nhân loại. Đó là lời hứa cứu độ đã thành hiện thực. Đức Giêsu là Đấng củng cố cho lời ông loan báo: “Có một Đấng đến sau tôi nhưng Người có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, Người sẽ rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa” (Ga 1,15). Quả thế, Đức Giêsu là Đấng Messia mà muôn dân hằng mong đợi, là Con Chiên chịu sát tế để giao hòa con người với Thiên Chúa. Người đã gánh lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại và mang nó lên trên cây thánh giá. Người đã chịu chết để cho nhân loại được sống.

Suối nguồn ân sủng mà chúng ta nhận được là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa được thể hiện rõ qua cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu. Nếu như Đức Giêsu không gánh tội cho chúng ta thì chúng ta mãi sống trong sự tuyệt vọng của bóng đêm tội lỗi. Quả thế, Đức Giêsu đã xuống thế làm người, ánh sáng của Người đã soi chiếu vào cuộc đời của chúng ta. Người tái sinh chúng ta trong một cuộc sống mới nhờ Bí tích Rửa Tội. Người để lại cho chúng ta nguồn ân sủng của Người là các bí tích để chúng ta sống gắn kết với Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy can đảm từ bỏ ma quỷ, từ bỏ lối sống dẫn chúng ta đến sự chết. Chúng ta hãy sống theo những giáo huấn của Đức Giêsu vì Người “là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”(Ga 14,6). Người là Đấng giao hòa chúng ta với Thiên Chúa, là Đấng duy nhất dẫn đưa chúng ta về hưởng phúc trường sinh.

Lạy Chúa, Xin cho chúng con xác tín vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa để can đảm từ khước những gì không phù hợp với đường lối của Người. Nhất là trong một xã hội vô thần, sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng không phải là một chuyện dễ dàng, tự sức mình, chúng con không thể làm được gì. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ để chúng con can đảm sống Phúc Âm trong sự tin tưởng, phó thác trong tình yêu Chúa. Ạmen.


Comments are closed.