Thứ 4 Tuần III Mùa Chay – Ngày 27/03/2019

Lời Chúa: Mt 5,17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

 


Suy niệm

YÊU MẾN LUẬT CHÚA LÀ YÊU MẾN Ý CHÚA

“Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17).

Khi nhắc đến hai chữ “Lề luật”, chúng ta thường cảm thấy gò bó và cứng nhắc. Nhưng nếu không có Lề luật thì khó có trật tự. Luật lệ cần thiết trong cuộc sống để có thể đảm bảo tính trật tự và sự tồn tại của một tổ chức hay một tập thể. Con người muốn tồn tại được trong thế giới này thì cũng phải tuân thủ những định luật của tự nhiên, của xã hội hay một tổ chức nào đó.

Đối với người Do thái, trung thành với lề luật là cách thực thi ý Chúa, và cũng là điều kiện trong Giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa với con người. Do đó, Ai muốn được sống và sống dồi dào thì phải thi hành lề luật của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa chỉ yêu thích và chúc phúc cho những ai biết tuân giữ lề luật với lòng yêu mến thật sự: “Với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời” (Đnl 5,10); và người ấy “tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành” ( Tv 1,2-3).

Chúa Giêsu đến để kiện toàn không có nghĩa là thêm bớt vài điều khoản vào Luật Môsê cũng là luật Chúa ban; nhưng Ngài kiện toàn theo nghĩa đưa lề luật tới ý nghĩa toàn hảo, đích thật bằng tinh thần Tin Mừng – tinh thần của lòng mến. Nếu như trong Cựu Ước: ai tuân giữ luật “sẽ được sống và sẽ được chiếm hữu đất hứa…” (Đnl 4,5); thì trong Tân Ước, Chúa Giêsu dạy: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Vì “Vô tri bất mộ”, cho nên chỉ có thể yêu mến một khi đã hiểu biết. Nói như thế, chúng ta có thể yêu mến luật Chúa một khi hiểu biết được ý nghĩa của luật, nắm bắt được tinh thần của Luật và mục tiêu của Luật.

Mỗi người Kitô hữu thường gặp phải cám dỗ cảm thấy khó chịu và nặng nề vì coi luật của Chúa và của Giáo Hội như những gánh nặng hay dây trói buộc. Nhưng đúng ra lề luật như sợi dây buộc chặt chúng ta với Chúa để chúng ta khỏi sa vực thẳm tội lỗi, bị cuốn theo lốc xoáy của thời đại, bị lôi kéo theo những cám dỗ của thế gian. Hiểu được như thế, chúng ta sẽ dần nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua các luật lệ mà Giáo Hội đã dạy. Chúa Giêsu đã không hủy bỏ cái cốt lõi của lề luật là thánh ý Thiên Chúa bởi Ngài cũng đến thế gian để thi hành ý muốn của Chúa Cha. Ý muốn của Thiên Chúa không gì khác hơn là cho chúng ta được hưởng niềm vui của Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài ban cho mỗi người chúng con được thêm lòng yêu mến những bổn phận và những trách nhiệm của người Kitô hữu; hầu qua đó, mỗi người chúng con cảm nghiệm được tình yêu mà Thiên Chúa đang ban tặng cho chúng con từng ngày. Amen.


Comments are closed.