Thứ 4 tuần 29 Thường Niên – Ngày 25/10/2017

Lời Chúa: Lc 12, 39 – 48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

 


Suy niệm

NGƯỜI QUẢN GIA CỦA CHÚA

“Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc .” (Lc 12, 40).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh về người quản gia để mời gọi mọi người biết sống trung tín trong mọi việc. Quản gia là người được ông chủ đặt lên coi sóc tài sản và kẻ ăn người ở trong nhà. Người quản gia có nhiệm vụ giúp ông chủ quản lý mọi việc trong nhà. Người ấy cần khéo léo để nhận ra và thực hiện ý của ông chủ. Ông chủ trao quyền cho người quản gia để ông điều hành công việc. Do đó, quản gia cần trung tín và trung thực trong công việc của mình. Nếu không, họ rất dễ lạm dụng chức vụ để mưu cầu lợi ích cho bản thân cũng như gây thiệt hại cho người khác. Trên hết, người quản gia sẽ được thưởng phạt tuỳ theo trách nhiệm của họ. Người trung tín sẽ được trao phó những công việc lớn lao hơn. Người bất lương sẽ bị loại ra cùng những kẻ thất tín.

Cũng vậy, mỗi chúng ta là những người quản gia của Chúa. Chúa cho chúng ta được làm người, được làm con Chúa. Hơn nữa, chúng ta được góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa qua việc quản lý cuộc đời mình và xây dựng cuộc sống. Chúa trao cho chúng ta tự do và những khả năng thích hợp để làm mọi việc theo ý Chúa. Nếu được chọn lựa, ai cũng muốn làm người quản gia trung tín của Chúa. Thế nhưng, hình ảnh người quản gia bất lương vẫn thể hiện ra nơi bản thân mỗi người. Đó là những lúc chúng ta đã chọn ý riêng thay cho ý Chúa, cậy dựa vào sức mình thay vì nương nhờ nơi Chúa và nhất là khi lãng phí những ơn lành Chúa ban cho ta. Ý thức điều đó, mỗi người cần dành thời gian để nhìn lại bản thân mình. Khi đó, mỗi người hãy hỏi : Tôi đang là người quản gia như thế nào của Chúa ?

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã đặt chúng con làm quản gia của Chúa. Chúng con xin lỗi Chúa, vì nhiều lần chúng con đã bỏ bê công việc mà Chúa trao phó. Xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận hằng ngày của mình để luôn là những người quản gia trung tín của Chúa. Có như thế, chúng con mới luôn xứng đáng mỗi khi Chúa đến viếng thăm chúng con.


Comments are closed.