Thứ 4 Tuần 26 Thường Niên – Ngày 03/10/2018

Lời Chúa: Lc 9, 57-62

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

 


Suy niệm

THỨ 4 TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự chọn lựa dứt khoát của một người môn đệ đi theo Chúa, đó là phải để Chúa Giêsu là ưu tiên hàng đầu trong tất cả mọi việc. Tin Mừng nêu lên ba mẫu người mong muốn làm môn đệ Chúa. Họ theo Chúa với ba mối bận tâm khác nhau: cho chính mình, cho người chết và cho gia đình.

Người đầu tiên đến với Chúa một cách rất hăng hái: Con sẽ theo Thầy đi bất cứ đâu (x. Lc 9, 57). Có lẽ anh đã không biết rằng lúc này Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem để đón lấy thập giá. Và trước đó, Chúa Giêsu đã tiên báo rằng Ngài sẽ bị người ta thù ghét và chống đối (x. Lc 9, 22.44). Ngài đã đi qua vùng Samaria và người dân ở đó đã không đón nhận Ngài (x. Lc 9, 53). Như vậy, liệu anh ta có còn theo Chúa khi đối diện với những nghịch cảnh đó hay không?

Còn người thứ hai đến với Chúa với điều kiện là anh ta được về chôn cất cha mình. Nghĩa vụ chôn cất người chết là điều bắt buộc đối với tất cả những người Do Thái. Tuy nhiên, lời đáp của Chúa Giêsu cho thấy việc loan báo Tin Mừng phải được ưu tiên trên tất cả những việc khác, đó là: Hãy đi và loan báo Triều Đại Thiên Chúa (x. Lc 9, 60).

Người còn lại đến với Chúa nhưng xin phép Người để về chia tay gia đình trước đã. Chúa Giêsu đã trả lời: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9, 62). Một lần nữa, câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy việc theo Chúa phải là một hành động dứt khoát, không được ngoảnh lại phía sau, thậm chí là để nói lời chia tay với gia đình.

Câu chuyện về ba người môn đệ cho chúng ta thấy trước những trở ngại trên hành trình theo Chúa. Những lo lắng và toan tính đôi khi kéo ghì bước chân của chúng ta cất bước theo Ngài. Chúa Giêsu đã không do dự cất bước lên Giêrusalem để bước vào cuộc khổ nạn. Đến phần mình, môn đệ cũng giống như Thầy, phải dấn thân vô điều kiện cho công trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, một người không thể làm môn đệ qua những lời hứa hời hợt và vội vàng. Trái lại, những đòi hỏi gắt gao của việc làm môn đệ khiến chúng ta phải xem xét lại lối sống của mình, để Chúa Giêsu là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời mình, và tiến về phía trước mà không ngoảnh lại đằng sau, bởi vì Chúa Giêsu không bằng lòng với cái nửa vời; Người đòi hỏi trọn vẹn.

Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài luôn đồng hành nâng đỡ chúng con trên hành trình theo Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết đặt Chúa ở vị trí ưu tiên trong cuộc đời mình và luôn trung thành với Chúa. Amen.


Comments are closed.