Thứ 4 – Ngày VI Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ngày 30-12-2020

Lời Chúa: (Lc 2,36-40)

Khi ấy, có bà tiên tri An-na, con ông Pha-nu-en, thuộc chi họ A-sê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giê-su cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Ít-ra-en.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Ga-li-lê-a, về thành mình là Na-da-rét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

 


Suy niệm

GIỚI THIỆU CHÚA GIÊSU CHO THA NHÂN

“Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem. (Lc 2,38)

Chúng ta vừa mừng kính mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh làm người. Qua biến cố Giáng Sinh, Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại một món quà vô cùng quí giá, là Chúa Giêsu, để nhờ đó mà nhân loại được sống. Thế nhưng, xung quanh chúng ta còn rất nhiều người chưa được diễm phúc đón nhận món quà đó. Vì vậy, bổn phận của chúng ta là phải giới thiệu món quà Giêsu cho tha nhân

Bà An-na trong Tin Mừng hôm nay là hình ảnh tuyệt vời, một kiểu mẫu để giới thiệu Chúa Giêsu cho tha nhân. Kinh Thánh diễn tả bà hết sức đơn sơ: Bà đã được 84 tuổi, goá bụa nghèo khó, trung thành với những bổn phận đạo đức, không rời bỏ Đền Thờ, ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Bà xem Đền Thờ như nhà mình, bà sống cùng và sống cho Thiên Chúa với cả tâm hồn và thể xác. Quả thật, bà là một người phụ nữ đầy tràn Thánh Thần, một nữ tiên tri. Vì chỉ sống trong Đền Thờ, trong sự thờ phượng, bà đã có mặt khi Chúa Giêsu đến: “Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Ít-ra-en.”(Lc 2,38). Lời tiên báo và cách loan truyền mầu nhiệm Con Thiên Chúa Làm Người của bà thật giá trị và mạnh mẽ. Bởi lẽ bà đã dùng cả cuộc đời mình để sống, để hy vong và đợi chờ ơn cứu độ.

Mỗi người chúng ta đều được mời gọi noi gương bà Anna loan truyền niềm vui ơn cứu độ đến cho người khác bằng chính đời sống của mình. Để biết Chúa, chúng ta cần năng gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện và suy niệm. Việc gặp gỡ cá nhân thân tình với Chúa sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui. Chính niềm vui Tin Mừng này sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta chia sẻ cho tha nhân món quà quý giá nhất, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng đã viết: “Nếu không có những thời gian kéo dài để thờ phượng, gặp gỡ trong cầu nguyện với Lời, đối thoại thành thật với Chúa, các trách nhiệm sẽ dễ dàng bị đẩy vào vô nghĩa, chúng ta sẽ yếu dần vì mệt mỏi và gặp những khó khăn, và rồi lòng nhiệt thành sẽ tắt ngấm” (EG 262).

Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những chứng nhân (x.EN 41). Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương bà Anna dùng đời sống mình để phụng thờ Thiên Chúa và loan báo Tin Mừng cho tha nhân.


Comments are closed.