Thứ 3 tuần 30 Thường Niên – Ngày 31/10/2017

Lời Chúa: Lc 13, 18-21

Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.”

Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

 


Suy niệm

SỨC MẠNH CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình, nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được” (Lc 13,19).

Trong suốt hành trình rao giảng, Đức Giêsu đã dùng các dụ ngôn với các hình ảnh gần gũi trong đời thường để trình bày cho con người biết về mầu nhiệm Nước Trời. Các dụ ngôn giúp người nghe dễ hiểu và cụ thể hơn về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Qua hai dụ ngôn “hạt cải” “nắm men” trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn diễn tả sức mạnh của Nước Thiên Chúa từ những thực tại bé nhỏ, nhưng lại tiềm ẩn sức sống mãnh liệt. Với ánh nhìn đức tin chúng ta cũng nhận ra sức mạnh này đang lớn lên trong tâm hồn chúng ta.

Làm cho Nước Thiên Chúa lớn lên và thâm nhập vào thế giới hôm nay đó cũng là bổn phận của từng Kitô hữu chúng ta: “Tất cả mọi người đều có thể cảm nghiệm niềm vui được Thiên Chúa yêu thương, niềm vui của ơn cứu độ! Và đức tin là món quà mà người ta không thể giữ cho riêng mình, nhưng phải được chia sẻ” (sứ điệp ngày khánh nhật truyền giáo 2013). Là những Kitô hữu qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được tham dự vào ba chức năng ngôn sứ, tư tế và vương đế. Chúng ta ý thức trách nhiệm loan báo Tin Mừng cho mọi người: “hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Để Nước Thiên Chúa được lớn mạnh và mọi người biết đến, chúng ta phải góp phần mở rộng Nước Thiên Chúa. Bằng việc biến đổi đời sống, trở nên con người mới với đức tin kiên trung, với tinh thần thanh thoát từ bỏ mọi sự để thuộc về Chúa. Chính điều này, với một nhúm men nhỏ vào trong các mối tương quan của chúng ta sẽ tạp nên những tác dụng tốt.

Lạy Chúa, giữa một xã hội tục hóa và giải thiêng, xin giúp chúng con ý thức trách nhiệm mang Tin mừng của Chúa đến với tha nhân và gieo “men Giêsu” vào trong cuộc sống từng ngày. Amen.


Comments are closed.