Thứ 3 tuần 25 Thường Niên – Ngày 26/09/2017

Lời Chúa: Lc 8, 19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

 


Suy niệm

GIA ĐÌNH CỦA CHÚA GIÊSU

“Người trả lời với họ rằng: Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21).

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Mẹ Maria và anh em của Đức Giêsu đến tìm gặp Người. Những anh em của Đức Giêsu ở đây phải hiểu là những anh em họ, những người họ hàng thân thiết của Người. Việc Mẹ Maria và anh em đến tìm gặp Chúa Giêsu là một việc bình thường và chính Đức Giêsu cũng không chối bỏ mối liên hệ gia đình trần thế của mình. Thế nhưng qua việc này, Chúa Giêsu muốn nói cho đám đông biết về một gia đình thiêng liêng Thiên Chúa là Cha yêu thương và mọi người là anh chị em với nhau.

Từ những kinh nghiệm về gia đình nơi cuộc sống của mỗi người, chúng ta được mời gọi để hướng mở về đại gia đình Giáo hội, một đại gia đình mà trong đó mọi thành phần dân Chúa đều là anh chị em với nhau. Trong gia đình Giáo hội, mỗi ngày chúng ta cùng được nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bởi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể nơi Thánh Lễ, chính nhờ những bữa ăn thiêng liêng này mà tình yêu thương triển nở và thăng hoa đời sống mỗi người. Hơn nữa, chính trong đời sống cộng đoàn mà chúng ta sống mối dây liên kết thân tình của người con Chúa. Thế nhưng nhìn lại cuộc sống trong gia đình Giáo hội của mỗi người, chúng ta đã sống xứng đáng là một thành viên trong gia đình của Chúa hay không? Có sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa là Cha của chúng ta và liên kết thân tình với anh chị em đồng loại để cùng nhau xây dựng một đại gia đình hiệp nhất yêu thương. Hay là chúng ta mang danh thuộc về Giáo hội nhưng lại đứng bên ngoài nhìn vào, thờ ơ lãnh đạm, thậm chí là chỉ trích hay hạ bệ chính gia đình của mình, chính những anh chị em trong gia đình. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình để biết mình đang ở đâu trong gia đình Giáo hội.

Lạy Chúa! Thật là một hồng ân khi mỗi người chúng con được sinh ra, lớn lên và nhất là được trở nên con cái của Chúa nơi gia đình Giáo hội. Xin Chúa giúp chúng con biết sống tâm tình con thảo với Chúa là Cha trên trời của chúng con. Xin giúp chúng con biết nghe theo tiếng Chúa chỉ dạy vì chúng con biết Ngài luôn muốn điều tốt đẹp cho con cái của Ngài. Cùng xin Chúa giúp chúng con sống triển nở mối dây liên kết với anh chị em xung quanh, cùng nhau cộng tác để xây dựng đại gia đình của Chúa. Amen.


Comments are closed.