Thứ 3 tuần 22 Thường Niên – Ngày 05/09/2017

Lời Chúa: Lc 4, 31-37

Bấy giờ, Đức Giê-su xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”. Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !”. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là thế nào ? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất !”. Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

 


Suy niệm

LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM

“Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền”. (Lc 4, 32)

Tin Mừng hôm nay ghi lại phản ứng của dân chúng khi họ lắng nghe Lời Chúa Giê-su giảng dạy. Họ sửng sốt, thán phục và xem Ngài là Đấng có uy quyền nhất là sau khi Ngài trừ quỷ. Thay vì rụt rè và dựa vào quyền thế của luật Mô-sê để giảng dạy như các luật sỹ và các kinh sư thường làm, Chúa Giê-su đã giảng như người có quyền ra lề luật. Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền, bởi vì Ngài giảng về những điều Ngài đã sống và Ngài sống những gì Ngài đã rao giảng. Lời nói của Chúa rất uy tín, thuyết phục và luôn được củng cố bởi các việc Ngài làm.

Áp dụng:

Trên cách đánh giá thông thường, một người được xem là người uy tín khi tài năng hay đức độ của người đó được nhìn nhận. Lời nói của một người uy tín cũng luôn có sức thuyết phục người khác, việc làm của người uy tín có thể tạo được niềm tin nơi người khác. Như thế, việc làm và lời nói đi đôi với nhau sẽ có giá trị thuyết phục và lôi kéo người khác. Người môn đệ của Chúa khi giảng dạy cũng phải luôn xác quyết điều mình nói qua sự học hỏi và tìm hiểu đến nơi đến chốn. Để gây tín nhiệm và cảm phục nơi người nghe, người môn đệ cũng phải sống những điều mình giảng. Từ đó, bộ mặt của Giáo Hội sẽ được thể hiện qua đời sống có tính thuyết phục ở nơi các tín hữu của Chúa.

Lạy Chúa, sống Lời Chúa giữa thế giới hôm nay quả thực là một thách đố cho mỗi chúng con. Nguyện xin Chúa tuôn đổ trào tràn ơn Chúa xuống trên chúng con để chúng con dám can đảm sống và rao truyền Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người qua lối sống đậm chất Tin Mừng trong cuộc sống thường nhật của mỗi chúng con. Amen.


Comments are closed.