Thứ 3 Tuần 21 Thường Niên – Ngày 28/08/2018

Lời Chúa: Mt 23,23 - 26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.

Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.

 


Suy niệm

GIẢ HÌNH

“Khốn cho các ngươi, hỡi những Luật sĩ và Biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn” (Mt 23,25).

Rửa tay là tập tục mang ý nghĩa rất thanh cao, thánh thiện của người Do Thái: các tư tế rửa tay để thanh tẩy trước khi dâng của lễ lên thiên Chúa. Sau này dân chúng bắt chước rửa tay trước khi cầu nguyện. Họ cũng rửa tay trước bữa ăn vừa giữ vệ sinh, vừa có ý nghĩa tôn giáo. Tuy nhiên, người Pharisêu quá vụ hình thức mà quên điều thiết yếu, họ chỉ phán đoán người khác chỉ dựa trên hành vi rửa tay trước khi ăn (Mt 15,2), coi người khác tốt xấu dựa vào những hình thức bên ngoài.

Chúa Giêsu lên án những kinh sư và Pharisêu, vì họ đã trở thành nô lệ cho lề luật khi họ nhiệt tình tuân giữ lề luật, nhưng bỏ điều cốt lõi của lề luật là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin. Chúa muốn chúng ta đặt lề luật vào đúng vị trí của nó. Điều quan trọng là thanh tẩy tâm hồn, chứ không chỉ rửa tay và các đồ vật bên ngoài.

Lời trách mắng của Chúa đối với các Kinh sư và Pharisêu cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta về cách sống đạo hôm nay. Nhiều khi chúng ta chỉ giữ đạo mà chưa sống đạo. Siêng năng tham dự thánh lễ, nhiệt tình tham gia các hội đoàn, nhưng lại quên chừa thói chửi rủa, lên án, nói hành nói xấu anh chị em xung quanh. Chúng ta không dám xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng chúng ta dễ dàng chà đạp nhân phẩm, xúc phạm đến anh em mình. Chúng ta giữ phong cách bề ngoài thật đẹp, nhưng tâm hồn chúng ta đầy những tham lam bất công.

Hôm nay, Giáo hội kính nhớ thánh Augustinô. Ngài là con người sống rất chân thật, biết nhìn nhận ra những lỗi lầm, thiếu sót của bản thân để xin ơn Chúa trợ giúp, biến đổi thành một con người mới. Xin Chúa cho chúng con cũng noi gương thánh nhân biết sống chân thật, dám nhìn nhận những lỗi lầm, thiếu sót của mình để chúng con được biến đổi ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Amen.


Comments are closed.