Thứ 3 Tuần 18 Thường Niên – Ngày 06/08/2019

Lời Chúa: Lc 9,28b-36

Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU BIẾN HÌNH BIẾN ĐỔI CHÚNG TA

“Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà” (Lc 9,28b-29).

Đức Giêsu biến hình để mạc khải vinh quang thần linh của Người, và để củng cố niềm tin cho các môn đệ trước cuộc khổ nạn. Người đã cho các ông thấy: dung mạo Người đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Có ông Môsê và Êlia cùng hiện ra rạng ngời vinh hiển đàm đạo với Người về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Cuộc biến hình này rực rỡ, sáng ngời và hạnh phúc đến nỗi Phêrô đã phải thốt lên: “Chúng con ở đây thật là hay”.

Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nên khi Người biến hình, dung mạo và y phục của Người trở nên trắng tinh chói loà. Nhờ Người hai ông Môsê và Êlia được thánh hoá rạng ngời vinh hiển để hiện diện cùng với Đức Giêsu. Đồng thời ba ông: Phêrô, Giacôbê và Gioan được thanh tẩy để xứng đáng chiêm ngắm vinh quang của Đức Giêsu. Trong Người, mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy được biến đổi để trở nên con người mới, con của Thiên Chúa và anh em của Đức Giêsu. Do đó, chúng ta tự bản chất có được dung mạo và y phục trắng tinh của con Thiên Chúa. Đó là tấm áo trắng tinh tuyền mà chúng ta lãnh nhận ngày chịu Bí tích Thánh tẩy: “Con hãy nhận lấy tấm áo trắng này và giữ gìn nó tinh tuyền cho đến ngày ra trước toà Chúa”. Tuy nhiên, với thời gian và sống trong phận người yếu đuối, chúng ta đã làm hoen ố tấm áo trắng này vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta có thể đã nhiều lần muốn tẩy sạch tấm áo này để xứng đáng ra trước toà Chúa. Tuy nhiên cũng đã nhiều lần chúng ta làm cho tấm áo ấy lại ố màu hơn. Bởi vì chúng ta là con người giới hạn. Nếu chúng ta chỉ cậy dựa vào sức mình mà không có ơn Chúa trợ lực, thì chúng ta không thể làm được. Vậy chúng ta phải làm sao để tẩy sạch tấm áo này? Chúng ta hãy cầu nguyện.

Đức Giêsu biến hình đang khi Người cầu nguyện. Do đó, chúng ta cũng sẽ được biến đổi từ con người cũ sang con người mới nếu chúng ta cầu nguyện với Đức Giêsu và trong Đức Giêsu. Hơn nữa, chúng ta phải giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên là Đức Giêsu (x.Kh 7,14). Nghĩa là chấp nhận và kết hiệp mọi hy sinh, đau khổ của cuộc đời mình với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu trong niềm tin tưởng và phó thác. Nhờ đó, “tội lỗi của ta sẽ tan ra như làn khói, lỗi của ta sẽ biến mất tựa áng mây” (Is 44,22). Và cho dẫu “tội lỗi của ta có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều cũng hoá trắng như bông” (Is 1,18).

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa đã biến hình trên núi để mạc khải vinh quang thần linh của Chúa, cùng củng cố niềm tin cho các môn đệ trước cuộc khổ nạn của Chúa. Giờ đây, xin Chúa cũng mạc khải vinh quang Nước Trời cho chúng con, để chúng con có nghị lực, hy vọng mà tiến bước giữa cuộc đời đầy trông gai, thử thách. Xin Chúa cũng tẩy trắng tấm áo đã ố màu của chúng con khỏi mọi vết nhơ lầm lỗi, để chúng con xứng đáng diện kiến dung nhan tinh tuyền thánh thiện của Chúa. Amen.


Comments are closed.