Thứ 3 Tuần 14 Thường Niên – Ngày 10/07/2018

Lời Chúa: Mt 9, 32-38

Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ”. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”

Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”


Suy niệm

LOAN BÁO TIN MỪNG NƯỚC TRỜI

“Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền”(Mt 9,35)

Khởi đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu loan báo Tin mừng Nước Trời: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng” (Mc 1,15). Tin mừng Nước Trời là một thực tại cứu độ được tỏ hiện nơi con người Đức Giê su, Đấng được ứng nghiệm lời Isaia tiên báo về mình: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Is 61,1-2).

Lời tiên báo của Isaia đã được ứng nghiệm qua đoạn Tin mừng hôm nay: “Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền”(Mt 9,35). Sự xuất hiện của Chúa đánh dấu chấm hết cho vương quyền của Satan, của đau khổ và chết chóc; đồng thời đem lại niềm vui và ơn cứu độ cho những người được cứu chữa. Đối tượng được cứu chữa trước hết là những kẻ nghèo hèn, đau khổ, bệnh tật, tội lỗi và bị gạt ra bên lề xã hội. Họ là những người đặc biệt được Thiên Chúa yêu thương như trong Isaia 62,2 loan báo: “Người được Ta thương đến là kẻ nghèo hèn, thống khổ và biết kính sợ lời Ta”. Trong Tin mừng hôm nay, họ là đám đông đang “lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36). Họ đang đói khát lời hằng sống, và mong chờ những vị mục tử đem họ tới đồng cỏ xanh tươi bên dòng suối mát trong. Vì thế, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ: “Lúa chin đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9, 38).

Tất cả chúng ta đều được mời gọi tiếp nối sứ vụ loan báo Tin mừng cứu độ; đem tinh thần bác ái Kitô giáo đến cho mọi người không phân biệt chủng tộc, hoàn cảnh xã hội hay tôn giáo. “Mọi hoạt động tông đồ của chúng ta bắt nguồn và lấy sức mạnh từ đức bác ái: ở đâu có người thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc, thiếu nhà ở, thiếu thuốc men, thiếu việc làm, thiếu giáo dục, thiếu những phương tiện cần thiết để sống xứng danh con người; ở đâu có người bị đau khổ vì nghịch cảnh, ốm yếu, chịu cảnh lưu đày, tù ngục, thì ở đó bác ái Kitô giáo phải tìm gặp, ân cần săn sóc, ủi an và xoa dịu họ bằng những trợ giúp thích đáng” (Sắc lệnh tông đồ giáo dân số 8).

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng truyền giáo là trách nhiệm và bổn phận của mọi thành phần dân Chúa. Xin cho nhiều người nỗ lực góp sức để không ngừng rao truyền Tin mừng cứu độ, ngõ hầu nhiều người được nhận biết Chúa và Tin mừng cứu độ của Chúa. Amen.


Comments are closed.