Thứ 2 Tuần III Phục Sinh – Ngày 16/04/2018

Lời Chúa: Ga 6,22-29

Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phácna-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

 


Suy niệm

NỖ LỰC ĐỂ ĐƯỢC TRƯỜNG SINH

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27).

Sau khi đã chứng kiến tận mắt phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng đã nhận ra phần nào uy quyền của Đức Giêsu. Ngài không như một ngôn sứ bình thường mà là Đấng Kitô phải đến trong thế gian (x. Ga 6,14). Họ quan niệm về một Đấng Kitô chính trị, người sẽ là nguồn sinh lực và lãnh đạo toàn dân chống ngoại xâm. Dân chúng tìm nhiều cách để đến với Đức Giêsu, không vì chính Đức Giêsu mà vì bản thân họ đã được no đầy lương thực. Dân chúng nhận ra Đức Giêsu là nguồn lương thực cho họ nhưng chỉ với cái nhìn hạn hẹp của con người. Đức Giêsu dạy họ về nguồn lương thực cao quý hơn, lương thực trường sinh. Đó chính là bản thân Người mà Người sẽ tự hiến tế vì nhân loại trên thập giá. Chính Người sẽ phục sinh để minh chứng rõ ràng hơn lương thực Người ban sẽ thường tồn muôn đời.

Nơi Đức Giêsu, chính Người vừa là Đấng ban lương thực, vừa là lương thực trường sinh. Để nhận ra Đức Giêsu, con người bao thời đã phải nỗ lực rất nhiều. Ngay trong thời các Tông đồ, các môn đệ của Đức Giêsu và cả dân chúng là chứng nhân của phép lạ hóa bánh ra nhiều, cũng khó mà chấp nhận Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu mời gọi dân chúng phải nỗ lực ra công làm việc thì mới đón nhận lương thực trường sinh, là chính Người. Sự nỗ lực ở đây là tìm kiếm và thi hành “điều Thiên Chúa muốn”. Đó là “tin” vào Đức Giêsu, “Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29).

Đức tin là hồng ân Thiên Chúa trao ban. Chúng ta cần nỗ lực và góp phần làm cho đức tin ấy lớn lên bằng đời sống và các việc làm cụ thể. Theo thánh Giacôbê, đức tin không có hành động là đức tin chết, cũng xem như là không có đức tin (x. Gc 2,17). Hằng ngày, Chúa luôn mời gọi chúng ta vun đắp đức tin đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội bằng việc lắng nghe và thi hành Lời Chúa, tham dự vào mầu nhiệm Thánh Thể, giữ giới răn yêu thương, và nỗ lực sống đức tin trong cuộc đời mình. Để từ đó, những ai tin nhận Chúa thì cũng sẽ nhận được phúc trường sinh.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã tự hiến và trao ban cho con người sự sống thần linh là chính Chúa. Xin cho chúng ta luôn biết tin tưởng, cậy dựa và yêu mến Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để có thể đón nhận phúc trương sinh là chính Chúa dành cho cuộc đời chúng con. Amen.


Comments are closed.