Thứ 2 Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 02/04/2018

Lời Chúa: Mt 28, 8-15

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.

Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

 


Suy niệm

CUỘC HẸN Ở GALILÊ

“Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”” (Mt 28, 10).

Trong cuộc đời chúng ta, chắc rằng mỗi người đã từng trải qua cuộc hẹn với một ai đó. Có cuộc hẹn mang tính xã giao bình thường và cũng có cuộc hẹn quan trọng ảnh hưởng đến công việc, nghề nghiệp và tương lai của chúng ta. Bài Tin Mừng hôm nay nói đến cuộc hẹn giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Người: “Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta” (Mt 28, 10). Theo Tin mừng Matthêu, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hẹn gặp với các Tông đồ ở Galilê. Tại sao Chúa lại hẹn gặp các ngài ở Galilê mà không phải ở Giêrusalem hay một chỗ nào khác? Chúng ta biết Nadaret thuộc miền Galilê là nơi mà Chúa Giêsu sống ẩn dật (x. Mt 2,22-23). Galilê là nơi Người kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (x. Mt 4,18-22), là nơi Người bắt đầu sứ vụ hoạt động công khai (x. Mt 4,23-25). Galilê cũng là nơi Người làm phép lạ lần đầu tiên (x. Ga 2,1-12), v.v. Có thể nói Galilê có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu cũng như các môn đệ. Vì thế, sau khi Phục Sinh, Người đã hẹn các môn đệ trở về Galilê, trở lại nơi họ đã sống hiệp nhất với Người trước khi bỏ rơi Người. Tại Galilê, Chúa Giêsu đã tái lập tương quan giữa Người và các môn đệ. Tại Galilê, các môn đệ được thấy Chúa Giêsu Phục Sinh, được củng cố niềm tin, được ban thêm sức mạnh và được tái lập tư cách môn đệ. Từ đó, các ngài đã ra đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo (x. Mt 28,19).

Chúng ta là những Kitô hữu, là những môn đệ của Chúa Giêsu. Hôm nay, Người cũng đang hẹn gặp mỗi người chúng ta ở một Galilê khác. Chúa Phục Sinh không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Vì thế, việc sống mầu nhiệm Phục Sinh mời gọi chúng ta không ngừng khám phá ra sự hiện diện của Chúa, nơi từng biến cố, từng sự việc trong cuộc sống mỗi người chúng ta. Tất cả mọi sinh hoạt của ta đều có thể trở thành điểm hẹn để Chúa gặp gỡ ta. Hằng ngày, Chúa Giêsu vẫn hẹn gặp ta nơi Bí tích Thánh Thể để ban Mình Máu Người nuôi dưỡng ta, để ta nên một với Người. Người hẹn gặp ta nơi Bí tích Hòa Giải để tha thứ và ban ơn cho ta. Người gặp gỡ ta khi ta cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa. Người hẹn gặp ta nơi những “người thân cận” của ta. Điều quan trọng là chúng ta có năng đến gặp Người và nhận ra Người hay không?

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con cảm nếm niềm vui được găp Chúa, để từng ngày sống của chúng con trở nên sứ điệp, mang lại niềm vui và bình an cho mọi người. Amen.


Comments are closed.