Thứ 2 Tuần 7 Thường Niên – Lễ Đức Maria, Mẹ Hội Thánh – Ngày 21/05/2018

Lời Chúa: Ga 19,25-27

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

 


Suy niệm

TÌNH CON DÂNG MẸ

“Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh’” (Ga 19,27).

Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thiết lập lễ kính Đức Maria là Mẹ Giáo Hội và cử hành hằng năm vào ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, theo lịch chung của Giáo Hội. Việc dành cho Đức Mẹ lòng sùng kính đặc biệt này có thể giúp gia tăng cảm thức của các vị mục tử, các tu sĩ và tín hữu về Mẹ Giáo Hội, cũng như lòng kính mến chân thành đối với Đức Mẹ. Sắc lệnh của Bộ Phụng tự khẳng định: Lễ kính Đức Maria là Mẹ Giáo hội, “sẽ giúp chúng ta nhớ rằng đời sống Kitô, để tăng trưởng, cần phải ăn rễ sâu nơi mầu nhiệm Thánh Giá, nơi hy tế của Chúa Kitô trong Tiệc Thánh Thể, nơi Đức Trinh Nữ hiến dâng, Mẹ Đấng Cứu Chuộc và Mẹ của những người được cứu chuộc”.

Ngày lễ Đức Maria, Mẹ Hội Thánh hôm nay là một cơ hội quý giá để mỗi con cái Hội Thánh suy niệm và sống tâm tình con thảo đối với Mẹ. Ở đây, xin lần giở lại các trang Kinh Thánh để tìm kiếm một số câu Kinh Thánh làm chất liệu cho những suy tư về các hoạt động của Mẹ Maria trong cuộc sống chúng ta.

“Việc ấy có can chi đến bà và tôi” (Ga 2,4). Đó là lời của Chúa Giêsu nói với Mẹ Maria trong tiệc cưới Cana khi mẹ tế nhị xin Chúa giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của đôi tân hôn. Trong cuộc sống, cũng có rất nhiều những hoàn cảnh mà chúng ta có thể nói: “Việc đó có liên quan gì đến con đâu”. Nhưng noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã quyết định thực hiện phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana vì lời gợi ý của Mẹ, chúng ta cũng hãy quảng đại dấn thân thực hiện những hành động yêu thương cho những con người và những hoàn cảnh mà Mẹ chỉ cho ta thấy, tế nhị mời gọi sự hy sinh của ta, và nêu gương cho ta về sự quan tâm đầy âu yếm đến nhu cầu của tha nhân. Và trong khi dấn thân như thế, chúng ta đừng quên lời Mẹ dặn dò: “Người bảo gì các con hãy làm theo” (Ga 2,5).

“Từ lúc ấy, môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19, 27). Thánh Gioan và các môn đệ đầu tiên đã kinh nghiệm sự hiện diện đầy an ủi và sự trợ giúp đầy hiệu quả của Maria trong cuộc sống cũng như trong cộng đoàn của mình, nhất là trong biến cố vĩ đại của ngày lễ Hiện Xuống. Các môn đệ hôm nay lẽ nào lại không mong muốn được sống và đào sâu kinh nghiệm vô giá ấy. Đón Mẹ vào cuộc sống và cộng đoàn của mình, chúng ta sẽ hiểu được thế nào là để cho Thánh Thần tác động và hướng dẫn. Đón Mẹ vào cuộc sống và cộng đoàn của mình, chúng ta sẽ được chỉ dạy để sống đời môn đệ cách quảng đại và đầy lòng vâng phục, bởi hơn ai hết, Mẹ đã sống những kinh nghiệm thiêng liêng ấy cách trọn vẹn và đầy thuyết phục.

Có lẽ không bao giờ có thể kể ra cho đủ những gợi ý, những mẫu gương giúp chúng ta sống tình con thảo với Mẹ Maria. Chỉ xin mượn một lời này để khép lại những dòng suy niệm trên đây và đồng thời mở ra một chân trời rộng lớn hơn để mỗi người tiếp tục đi sâu vào mối tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý với Mẹ: “Tất cả của con là của Mẹ.”

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ trong việc tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời. Xin Mẹ luôn đồng hành và dẫn dắt chúng con trong cuộc hành trình tiến bước về quê Trời vĩnh cửu. Amen.


Comments are closed.