Thứ 2 Tuần 4 Mùa Vọng – Ngày 23/12/2019

Lời Chúa: Lc 1,57-66

Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”.

Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.

Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.

 


Suy niệm

TỪ GIOAN TẨY GIẢ ĐẾN CHÚNG TA

Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan” (Lc 1,63).

Trong phụng vụ có ba lễ sinh nhật: sinh nhật Chúa Giêsu, sinh nhật của Đức Maria và sinh nhật của Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả là một nhân vật quan trọng chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Ngài có một tiểu sử khá rõ ràng và được Phúc Âm nói đến như một vị tiền hô của Chúa Giêsu.

Đọc lại tiểu sử của Gioan Tẩy Giả, chúng ta thấy ngài được sinh ra cho một sứ mệnh: là tiên tri của Đấng Tối Cao. Một vị tiên tri can đảm không sợ quan quyền cũng như vua chúa, được mọi người kính nể, đến nỗi người ta lầm tưởng ngài là Đấng Cứu Thế. Tuy can đảm, nhưng ngài rất khiêm tốn: “Tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giầy cho Người”. Vị Tiền Hô đã chết một cách anh hùng vì sứ mệnh làm chứng cho Chúa.

Như Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả được sinh ra một cách lạ lùng và được thiên thần báo trước. Ngài có một cuộc sống khắc khổ: ăn châu chấu với mật ong rừng. Ngài rao giảng thẳng thắn không vì nể ai. Ngài bị bắt và bị giết một cách nhục nhã như Chúa Giêsu. Gioan Tẩy Giả rõ ràng là hình ảnh của Chúa Giêsu sau nầy.

Người Kitô hữu chúng ta học được những gì nơi Gioan Tẩy Giả?

Trước hết là phải sống đức tin, làm chứng cho Chúa cách can đảm bằng cuộc sống của chính mình. Làm Kitô hữu hôm nay thật không dễ dàng gì. Khủng hoảng gia đình ngày càng tăng; cuộc sống càng ngày càng phức tạp; đạo đức suy đồi; giáo dục con cái trở thành một vấn nạn; xã hội đầy hận thù chia rẽ; đời sống đức tin và đạo đức đang giảm sút cách đáng kể; tất cả đều thay đổi một cách quá mau lẹ. Nhiều người Kitô hữu cảm thấy chới với, hoang mang. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hãy quay về với những lời rao giảng cũng như gương sống của Gioan Tẩy Giả. Chúng ta hãy bắt đầu nơi chính mình: quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng. Hãy trở lại với một cuộc sống gương mẫu cho tha nhân cũng như cho xã hội hôm nay. Can đảm sửa mình, can đảm sống gương mẫu, can đảm trở nên hình ảnh Chúa Giêsu và làm chứng cho Chúa Giêsu.

Xin Chúa cho chúng ta ý thức được vai trò tiền hô của mình để can đảm dấn thân cho công cuộc truyền giáo trong thế giới hôm nay, một thế giới đang có khuynh hướng muốn lìa xa Đấng Cứu Thế. Và để mạnh dạn làm công việc đó, chúng ta cần phải có Chúa trong đời sống của mình. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta siêng năng đến với Chúa và suy ngắm về con người và sứ vụ của Gioan Tẩy Giả để chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa Hài Nhi sắp sinh ra. Amen.


Comments are closed.