Thứ 2 Tuần 32 Thường Niên – Ngày 12/11/2018

Lời Chúa: Lc 17,1–6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: “Tôi hối hận”, thì con hãy tha thứ cho nó”.

Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: “Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển”, nó liền vâng lời các con”.

 


Suy niệm

ĐỨC TIN VỮNG MẠNH

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì anh em có bảo cây dâu này: hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,6).

Sống trong một xã hội đầy văn minh và tiến bộ của thời nay, con người đang bị lôi cuốn và nghiêng chiều theo lối sống hưởng thụ. Những cơn cám dỗ đã làm cho đức tin của con người ngày càng bị suy yếu, nhiều người không tìm thấy ý nghĩa của niềm tin trong việc sống đạo. Đứng trước thực trạng này, mỗi người chúng ta cần phải nhận ra được vị trí và vai trò quan trọng của đức tin trong cuộc sống của mình, để chúng ta có một đức tin vững mạnh trước những khó khăn và thử thách .

Tin Mừng Thánh Luca chúng ta vừa lắng nghe nói đến lòng tin: sau khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy về việc sửa lỗi và tha thứ cho tha nhân (x. Lc 17, 3-4), các Tông Đồ đã xin Chúa thêm lòng tin cho chính mình: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17, 5). Tuy sống bên cạnh Thầy, đi cùng Thầy, chứng kiến bao việc Thầy đã làm, nhưng lòng tin của các ông dường như vẫn còn hời hợt và yếu kém. Có lẽ là do ý riêng, do những toan tính của cuộc sống đã chi phối tâm trí của các ông; hoặc do các Tông Đồ cảm thấy bản thân mình còn yếu kém và khó khăn trong việc thực hiện các giáo huấn của Chúa. Chính vì thế, người môn đệ của Chúa muốn sống quảng đại, yêu thương và tha thứ như Chúa thì cần có một sức mạnh thiêng liêng phát xuất từ một niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa.

Những thử thách của thời đại hôm nay cũng làm cho đức tin chúng ta ngày càng bị suy yếu, sống xa Chúa và rơi vào hoàn cảnh bế tắc không lối thoát. Vậy, khi đứng trước hoàn cảnh đó chúng ta cần phải làm gì? Thiết nghĩ, chúng ta cần cầu xin Chúa củng cố đức tin cho chính mỗi người chúng ta. Xin Ngài luôn quan phòng và dẫn dắt để đức tin của chúng ta ngày thêm vững mạnh: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì anh em có bảo cây dâu này: hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17, 6). Nhờ có đức tin vững mạnh, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, chúng ta biết cảm thông và chia sẻ cho nhau trước những khó khăn và mọi cám dỗ của thời đại hôm nay.

Đức tin của chúng ta sẽ ngày thêm vững mạnh khi chúng ta biết kết hợp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện. Chính cầu nguyện liên lỉ, tâm hồn chúng ta sẽ như cành cây tươi tốt vì được tiếp thêm nhựa sống mới từ chính nguồn sống của Chúa, để mang lại sức mạnh cho tâm hồn và mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng như lời Mẹ Têrêsa cũng đã từng nói: “Thành quả của sự yên lặng là lời cầu nguyện, thành quả của lời cầu nguyện là đức tin, thành quả của đức tin là tình yêu, thành quả của tình yêu là phục vụ, thành quả của phục vụ là hòa bình” .

Lạy Chúa, trong mọi thử thách xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con”, để lòng tin của chúng ta sẽ thêm vững mạnh, giúp chúng ta vượt qua được mọi khó khăn, thử thách và luôn vững bước trên con đường theo Chúa. Amen.


Comments are closed.