Thứ 2 Tuần 28 Thường Niên – Ngày 14/10/2019

Lời Chúa: Lc 11, 29-32

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa”.

 


Suy niệm

HÃY SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG

“Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa” . (Lc 11,32)

Trong Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca đã thuật lại câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho những người Do Thái đòi Ngài làm dấu lạ để chứng tỏ quyền năng và sứ vụ ngôn sứ của Ngài. Chính họ đã không tin Ngài là Đấng Mêssia. Chúa Giêsu đã nhắc tới chuyện Giôna nhằm nhắc bảo những người Do Thái hãy ăn năn sám hối và tin vào lời của Ngài để được cứu độ. Đó là sứ điệp lời Chúa mời gọi chúng ta suy niệm hôm nay.

Xưa kia, tiên tri Giôna đã theo lệnh Thiên Chúa tới loan báo cho dân thành Ninivê: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ” nếu không ăn năn sám hối. Khi nghe lời loan báo đó, họ đã tin và từ Vua tới dân đã tỏ lòng ăn năn hối cải bằng cách ăn chay, rắc tro lên đầu, mặc áo vải thô. Nhờ vậy, cả thành được Thiên Chúa xót thương và tha thứ. Như thế, Giôna đã nên dấu lạ vĩ đại cho dân thành Ninivê. Tuy nhiên trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định Ngài cũng là dấu lạ cho người Do Thái, dấu lạ này còn lớn hơn Giôna rất nhiều. Ngoài ra Chúa Giêsu còn trưng dẫn việc Nữ hoàng Phương Nam đã từ tận cùng trái đất tới để nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn. Khi tới nơi, bà đã phải thốt lên: “Tôi đã không tin những điều người ta nói, cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt; nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe” (1V 10,7). Vua Salômôn khôn ngoan tột bậc nhưng đối với Chúa Giêsu thì chẳng thấm vào đâu. Bởi vì, những lời của Ngài không những khôn ngoan hơn Salômôn mà còn có giá trị cứu độ cho những ai đón nhận với lòng tin và đem ra thực hành trong đời sống. Chúng ta thấy có một sự đối lập giữa những đối tượng được Chúa Giêsu trưng dẫn với những người Do Thái đã và đang lắng nghe Ngài. Cả Thành Ninivê đã đón nhận lời tiên tri Giôna rao giảng và đã ăn năn sám hối, hoán cải đời sống. Người Do Thái đã được lắng nghe những lời giảng dạy, được chứng kiến các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện, nhưng họ vẫn cứng lòng không tin.

Là người Kitô hữu, chúng ta đã được ghi dấu ấn đức tin của Bí tích Rửa tội. Chúng ta có để tâm lắng nghe Lời Chúa không? Có để cho lòng mình được Lời Chúa đụng chạm và biến đổi không? Thiên Chúa hằng yêu thương tất cả và từng người chúng ta. Người đã thực hiện biết bao dấu lạ trên cuộc đời mỗi người. Đặc biệt trong Thánh lễ, Thiên Chúa đã thực hiện một dấu lạ vĩ đại khi biến đổi bản thể bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ có thể nhận ra dấu lạ này bằng con mắt đức tin. Tuy nhiên, vì Đức tin còn non yếu nên chúng ta chưa cảm nếm được sự vĩ đại của dấu lạ này. Có lẽ trong đời sống đức tin, chúng ta đã không ít lần đòi Chúa làm phép lạ này phép lạ kia. Nguyên nhân dẫn đến những đòi hỏi này là kém tin. Vì kém tin nên chúng ta rất có thể sẽ rơi vào tình trạng như thánh Phaolô nói đến trong thư thứ 2 gửi cho Timôthê: “sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường” (2Tm 4,3-4). Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy sám hối và tin tưởng vào Lời Chúa. Vì thế, chúng ta phải dành thời gian đọc và suy niệm Lời Chúa, học hỏi giáo lý để đào sâu những chân lý đức tin, tham dự thánh lễ để được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Từ đó, chúng ta đem Lời Chúa vào trong chính cuộc sống và môi trường sống của mình.

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, Chúa vẫn luôn yêu thương và thực hiện trên cuộc đời chúng con những dấu lạ, đặc biệt Chúa đã ban Chúa Giêsu xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết và đã phục sinh để cứu độ chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, luôn biết hoán cải để có thể sống đẹp lòng Chúa và giới thiệu cho những người chưa biết Chúa. Amen.


Comments are closed.