Thứ 2 Tuần 25 Thường Niên – Ngày 21/09/2020 – Lễ Kính Thánh Mát-thêu Tông Đồ

Lời Chúa: Mt 9,9-13

Khi ấy, Chúa Giê-su đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Mát-thêu. Người phán bảo ông : “Hãy theo Ta”. Ông đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giê-su và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng : “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy”. Nghe vậy, Chúa Giê-su bảo rằng : “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì : “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ”. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

 


Suy niệm

ĐỨNG DẬY VÀ ĐI THEO CHÚA GIÊ-SU

“Người phán bảo ông : ‘Hãy theo Ta’. Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9,9)

“Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Tình yêu của Ngài bao phủ hết mọi người, cách riêng đối với những người tội lỗi, vì Chúa Giêsu đã nói : “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13). Thật thế, không có tội nhân nào mà không được Thiên Chúa yêu thương cứu độ. Nhưng điều quan trọng là những người tội lỗi có muốn đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để được cứu chữa hay không. Một mẫu gương điển hình cho những người tội lỗi biết mở lòng ra đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, là thánh Mát-thêu Tông đồ mà chúng ta mừng kính hôm nay.

Trước khi được kêu gọi làm Tông đồ, Mát-thêu là một người tội lỗi (x. Mt 9,11-13). Có lẽ bởi ông đã trục lợi bất chính từ công việc thu thuế của mình đối với tha nhân, cho nên ông bị những người đồng bào, đặc biệt là giới Pha-ri-sêu, khinh bỉ và xa tránh (x. Mt 9,11). Tuy nhiên, trái với cách hành xử của con người, Chúa lại nghiêng mình xuống trên những tội nhân, vì họ là những người đáng thương, cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa như người bệnh cần đến thầy thuốc (x. Mt 9,12). Mát-thêu đã cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa qua lời mời gọi của Chúa Giê-su, cho nên ông đã mau mắn đứng dậy, can đảm từ bỏ tất cả phía sau và dấn bước đi theo Người. Từ đây, mọi sự được đổi mới cho Mát-thêu : từ một người thu thuế trở thành một Tông đồ; một tội nhân trở thành một vị thánh.

Sự biến đổi nơi Mát-thêu là động lực thúc đẩy chúng ta can đảm đứng lên thoát khỏi tình trạng tỗi lỗi của mình mà bước theo lời mời gọi của Chúa Giê-su. Lời mời gọi của Ngài luôn vang vọng trong tâm hồn chúng ta qua tiếng nói của lương tâm ngay chính, qua Lời Ngài được công bố trong Thánh Lễ, qua những lời nhắc nhở khuyên bảo của tha nhân. Tất cả những Lời ấy được cất lên là vì tình yêu đối với chúng ta. Tình yêu mời gọi tình yêu đáp lời. Điều còn lại là chúng ta biết mở lòng để cho tình yêu bước vào thấm nhuần tâm hồn chúng ta, và biến đổi chúng ta theo ý muốn của Ngài.

Tình yêu thương Chúa dành cho chúng ta thật lớn lao. Dẫu chúng ta đã nhiều lần sa ngã phạm tội làm mất lòng Chúa, thì Chúa vẫn không bỏ rơi mỗi người chúng ta. Chúa tìm kiếm và mời gọi chúng ta quay trở về với Ngài. Xin Chúa ban ơn giúp mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, can đảm từ bỏ con người cũ để bước theo Chúa mà sống một đời sống mới theo gương Thánh Mát-thêu Tông đồ. Amen.


Comments are closed.