Thứ 2 Tuần 22 Thường Niên – Ngày 02/09/2019

Lời Chúa: Lc 4,16-30

Khi ấy, Chúa Giê-su trở về Na-da-rét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri I-sai-a. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng : “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói : “Người này không phải là con ông Giu-se sao”.

Và Người nói với họ : “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình ; điều chúng tôi nghe xảy ra ở Ca-phác-na-um, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'”. Người nói tiếp : “Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Ít-ra-en thời Ê-li-a, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ ; dầu vậy, Ê-li-a không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sa-rép-ta thuộc xứ Si-đon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Ít-ra-en thời tiên tri Ê-li-sê-ô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Na-a-man, người Sy-ri-a”.

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.

 


Suy niệm

HÔM NAY ĐÃ ỨNG NGHIỆM LỜI KINH THÁNH QUÝ VỊ VỪA NGHE

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng” (Lc 4,18-19).

Nội dung bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy khung cảnh của hội đường tại Na-da-rét vào ngày Sa-bát. Na-da-rét là nơi Đức Giê-su đã sống ẩn dật ba mươi năm cùng thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a ; cũng chính tại hội đường này, gia đình của Người thường xuyên cùng cộng đoàn tụ họp để nghe các kinh sư đọc và giải thích Lời Chúa. Hôm nay, Đức Giê-su cũng đến hội đường này, nhưng không còn với tư cách là “con ông Giu-se” đến để nghe đọc và nghe giải thích Lời Chúa, mà trong tư cách là “Đấng được xức dầu” đến để công bố và giải thích Lời Chúa cho cộng đoàn.

Đức Giê-su trở về quê hương loan báo Tin Mừng, sau khi Người đã giảng dạy trong các hội đường tại Ga-li-lê và tiếng tăm của Người đồn ra khắp vùng lân cận (x.Lc 4,14-15). Người công khai sứ mạng và xuất thân của mình khi nói : “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Lời giảng dạy của Đức Giê-su được cộng đoàn Na-da-ret làm chứng và thán phục. Những tin đồn về lời giảng và những phép lạ của Đức Giê-su có lẽ đã ảnh hưởng ít nhiều đến những người Na-da-rét. Giờ đây họ được mắt thấy tai nghe nên càng thán phục Đức Giê-su, và cũng muốn được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm. Người Na-da-rét chỉ chú ý đến nguồn gốc nhân loại của Đức Giê-su : “người này không phải con ông Giu-se sao?”, nên đã không nhận ra Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a và là Con Thiên Chúa. Đức Giê-su đã trở về quê hương, như là một dấu chỉ ưu ái của Thiên Chúa dành cho Dân riêng của Ngài. Nhưng họ đã không nhận ra và vô tình họ đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi cộng đoàn của họ, chỉ vì Ngài không phải là Thiên Chúa như họ mong đợi. Chính vì thế mà Đức Giê-su đã khiển trách cộng đoàn Na-da-rét : “Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”.

Lạy Chúa, nhờ bí tích Rửa Tội, chúng con đã trở thành sứ giả của Chúa để loan báo Tin Mừng cho muôn người. Xin cho chúng con noi gương Đức Giê-su luôn tìm mọi cách để loan báo Tin Mừng của Ngài cho mọi người. Amen.


Comments are closed.