Thứ 2 Tuần 1 Mùa Chay – Ngày 19/02/2018

Lời Chúa: Mt 25, 31-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”. Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: “Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

 


Suy niệm

SỐNG SẺ CHIA

“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta” (Mt 25, 35-36).

Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay thuật lại viễn cảnh ngày phán xét chung cuộc. Khi đó, Đức Giêsu, qua hình ảnh Con Người, xuất hiện như một vị thẩm phán. Tất cả mọi người đều được tập họp trước tôn nhan Chúa để được Người xét xử và tiêu chuẩn vị thẩm phán đưa ra là cách sống yêu thương, chia sẻ, và biết cho đi: cho ăn, cho mặc, cho uống, cho sự quan tâm, cho sự yêu thương của mỗi người chúng ta. Những cử chỉ yêu thương, những hành động chia sẻ tinh thần cũng như vật chất mà chúng ta làm cho những người đói khổ thấp hèn ở thế gian này tức là làm cho Chúa vậy. Qua đó, chúng ta sẽ được phần thưởng. Trái lại, nếu chúng ta vô tâm sống dửng dưng trước những người đói khổ thấp hèn, nghĩa là chúng ta khước từ Chúa và sẽ bị hình phạt đau khổ đời đời.

“Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8b). Người luôn yêu thương phục vụ tất cả mọi người, kể cả những người nhỏ bé, tội lỗi. Vì thế, là Kitô hữu, chúng ta thuộc về Đức Kitô và chúng ta khát mong được ở với và phục vụ Người. Để được điều đó, trước tiên chúng ta phải sống sẻ chia và phục vụ anh em vì họ chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng với cuộc sống bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền, chúng ta ít khi dừng lại để có những việc làm cụ thể, chẳng hạn, chia sẻ chút thức ăn, chút nước uống, chút niềm vui, chút niềm hy vọng cho những người thiếu may mắn hơn chúng ta. Vì chính lúc chúng ta sống yêu thương và sẻ chia với người khác, chúng ta đang phục vụ Chúa và diễn tả “Thiên Chúa tình yêu” cho người khác.

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con được nhiều may mắn hơn rất nhiều người, khi chúng con có đầy đủ tiện nghi vật chất, tình yêu thương của gia đình và mọi người. Xin Chúa mở mắt chúng con để chúng con nhìn thấy và nhận ra Chúa nơi các anh chị em đói khổ, nghèo túng, đồng thời, xin cho chúng con biết sống yêu thương chia sẻ nỗi khó khăn với họ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.


Comments are closed.