Thứ 2 Tuần 1 Mùa Chay – Ngày 02/03/2020

Lời Chúa: Mt 25,31-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: ‘Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'”. Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: “Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

 


Suy niệm

YÊU CHÚA TRONG NGƯỜI THÂN CẬN

“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Cuộc sống càng văn minh hiện đại thì sự phân cách giàu nghèo ngày càng lớn. Trong khi người giàu càng lúc càng giàu hơn, thì người nghèo lại nghèo đi và số người nghèo lại càng đông đảo. Vì thế, những hành động yêu thương, bác ái, sẻ chia, luôn là nghĩa cử tốt đẹp trong thời khắc hiện tại. Càng ý nghĩa hơn, tâm tình Mùa Chay hướng con người đến việc nhận ra tình thương của Chúa và mở rộng tình thương đến với người thân cận.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nêu bật tầm quan trọng trong việc giúp đỡ tha nhân. Người đã tự đồng hóa mình vào thân phận của những người nghèo khổ đói khát. Chúa muốn những phận đời, phận người đang thiếu thốn về vật chất hay tinh thần cần được sự bao bọc, quan tâm, săn sóc, giúp đỡ của tất cả cộng đồng. Và thật thiếu sót nếu mỗi người cố tình bỏ qua mỗi khi có dịp thuận tiện để tỏ lòng xót thương. Có nhiều cách để chúng ta thực thi lòng bác ái qua Lời dạy của Chúa, qua Giáo huấn của Giáo Hội như: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, tiếp đón khách lạ, an ủi người bệnh, thăm viếng kẻ bị tù đày.

Dĩ nhiên, Chúa không muốn con người dừng lại nơi những tâm tình hay ý hướng tốt; đi xa hơn Chúa mời gọi chúng ta cần có những hành động cụ thể. Chúa nói cho ta hay, yêu mến Thiên Chúa là bằng chứng ta yêu thương người thân cận, là phục vụ họ tận tình, là cho họ những gì họ cần. Điều làm nên giá trị của người môn đệ Đức Giêsu là phải sống giới luật mến Chúa-yêu người.

Việc Chúa Giêsu đòi hỏi không áp đặt con người buộc phải làm, nhưng Người muốn nhấn mạnh đến phần thưởng cho những ai biết thực thi lòng bác ái thì sẽ được Thiên Chúa đoái nhìn: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (Mt 25,34-36).

Vào ngày sau hết, Đức Giêsu lại đến để phán xét công minh trên cuộc đời mỗi người. Người sẽ không hỏi chúng ta đã sống, đã tuân giữ giới luật của Chúa đến mức nào? Nhưng Người sẽ hỏi chúng ta có biết sống tình thương yêu anh em đồng loại của mình hay không?

Vì thế, giới luật yêu thương là một trong những điều căn bản mà con người phải có và phải thực thi mỗi ngày. Chúa sẽ phân xử và đón nhận những ai được xem là xứng đáng trở nên công dân của Nước Trời vì những ân phúc mà họ đã làm được đối với tha nhân. Viễn cảnh ngày Cánh Chung phân biệt rõ hai hình ảnh đối lập giữa “chiên” “dê” để chọn lọc ra những người được xem là xứng đáng được vào chung hưởng hạnh phúc đời đời: “Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biết chiên với dê” (Mt 25,32).

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết nhận ra cuộc sống của người Kitô hữu không chỉ hướng đến hạnh phúc ở đời này nhưng còn là hạnh phúc viên mãn ở đời sau. Để rồi, trong hành trình dương thế, mỗi người chúng con vừa sống chứng nhân cho Chúa vừa góp phần xây dựng Nước Trời mai sau.


Comments are closed.