Thứ 2 Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ngày 31/12/2018

Lời Chúa: Ga 1,1-18

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”. Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

 


Suy niệm

ĐÓN NHẬN MẦU NHIỆM GIÁNG SINH

“ Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa.” (Ga 1,12).

Mầu nhiệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh là biến cố trọng đại đối với con người và làm thay đổi lịch sử của nhân loại. Trước mầu nhiệm cao cả khôn dò khôn thấu này, con người thường có hai thái độ hoặc là đón nhận hoặc là từ chối. Hơn 2000 năm qua, có biết bao tâm hồn thành tâm thiện chí đã mở lòng ra đón nhận Tình Yêu Giáng Sinh. Tuy nhiên, có không ít tâm hồn vẫn thờ ơ, không đón nhận món quà Thiên Chúa trao ban.

Qua bài Phúc âm hôm nay, thánh Gioan trình bày cho chúng ta những phẩm tính siêu việt của Ngôi Lời. Ngôi Lời là Thiên Chúa, hằng hữu tự đời đời, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, Người là sự sống, là ánh sáng. Ngôi Lời Thiên Chúa đã hạ mình thẳm sâu để xuống gặp con người. “Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Người đã giáng sinh làm người giống như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh, Đức Maria, thánh Giuse, các mục đồng và ba vua đã cung kính thờ lạy Hài Nhi Giêsu với tất cả lòng tôn kính, yêu thương và vui mừng. Các ngài đã nhận ra nơi Hài Nhi bé nhỏ là Vị Thiên Chúa quyền năng, là Đấng cứu độ con người. Hài Nhi Giêsu là nguồn ân sủng của con người. Thế nhưng không ít người đã từ chối, không đón nhận món quà vô giá mà Thiên Chúa trao ban. “Người ở giữa thế gian, nhưng thế gian lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”(x. Ga 1,10-11). Thật vậy, khi hay tin Đấng Cứu Thế giáng sinh, thành Giêrusalem vẫn chìm đắm trong mê muội mà chẳng chịu đón nhận Người. Vua Hêrôđê chẳng những không đón nhận mà còn tìm cách ra tay sát hại Người. Họ đã không nhận ra ngày Đức Chúa đến viếng thăm họ.

Chúng ta đang sống trong tuần bát nhật Giáng Sinh. Chúng ta tin rằng Hài Nhi Giêsu là kết tinh tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Người là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa đi tìm con người. Người không chỉ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi nhưng còn ban ơn thánh hóa, biến đổi chúng ta từ tình trạng không còn ơn nghĩa với Thiên Chúa trở lại làm con của Chúa. “Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12). Đó quả là một hồng ân lớn lao. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người vẫn chưa mở lòng ra đón nhận Tình Yêu mà Thiên Chúa trao ban. Nhiều người chịu ảnh hưởng bởi trào lưu duy vật, lối sống hưởng thụ và tục hóa, đã coi mầu nhiệm Giáng Sinh là một lễ hội như bao lễ hội khác. Họ coi đây là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi và giải trí. Tệ hơn nữa khi có nhiều kẻ cực đoan lợi dụng dịp này để gây nên chia rẽ, bạo lực, bất công và khủng bố. Là những tín hữu, chúng ta được phúc đón nhận mầu nhiệm Giáng Sinh. Chúng ta hãy luôn ý thức sự cao cả và thánh thiêng của mầu nhiệm này. Chúng ta hãy mạnh dạn làm chứng cho Hài Nhi Giêsu, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống, bằng chính cuộc sống thánh thiện của chúng ta, để đem bình an của Chúa đến cho mọi người. Cách đặc biệt, chúng ta hãy hướng đến những người chưa tin Chúa, chưa đón nhận Chúa hay đang chối bỏ Chúa, bằng con đường cầu nguyện, lắng nghe và đối thoại.

Lạy Chúa, xin cho mọi người trong thế giới này biết nhận ra tình yêu mà Chúa trao ban qua Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người tín hữu chúng con khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, cũng biết tạ ơn Chúa và mau mắn ra đi đem tình yêu Chúa đến cho mọi người. Amen.


Comments are closed.