Thánh Simon và Thánh Giuđa Tông Đồ – Lễ Kính – Thứ 7 – Ngày 28/10/2023

Lời Chúa: Lc 6,12-19

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

 


Suy niệm

ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHỌN GỌI

“Chúa Giêsu gọi các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ” (Lc 6,13).

Phụng vụ Lời Chúa lễ kính hai thánh Tông Đồ Simon và Giuđa gồm hai phần: phần đầu nói về việc Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai, phần sau đề cập đến sứ vụ của Chúa Giêsu.

Thánh sử Luca đã mở đầu trình thuật lập Nhóm Mười Hai bằng một hình ảnh rất đẹp, hình ảnh Chúa Giêsu cầu nguyện. Thật ra, hình ảnh này không hề xa lạ với độc giả Kinh Thánh, người ta có thể tìm gặp hình ảnh Chúa Giêsu khi thì lên núi, lúc thì lui về nơi thanh vắng để cầu nguyện, đặc biệt là trước các biến cố quan trọng mà việc lập Nhóm Mười Hai là một trong số đó.

Hãy xem, Thầy Giêsu đã lập Nhóm Mười Hai như thế nào. Người cầu nguyện suốt đêm và khi bình minh ló rạng, Người gọi các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Miêu tả của thánh Luca làm chúng ta liên tưởng đến một đám đông môn đệ được gọi đến và Chúa Giêsu bắt đầu gọi tên từng người: đầu tiên là Simon Phêrô, là Anrê, là Giacôbê, …và cuối cùng là Giuđa Iscariôt. Qua đó có thể nói ơn gọi làm Tông Đồ của Nhóm Mười Hai là công trình của Ba Ngôi, được thể hiện qua việc cầu nguyện liên lỉ của Chúa Giêsu với Chúa Cha và trong mối dây liên kết là Chúa Thánh Thần. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu gọi các Tông Đồ bằng chính tên của họ, gọi trực tiếp, diện đối diện, điều đó cho thấy ý chí tự do và hiểu biết của Chúa Giêsu về những người mà Người muốn chọn.

Từ điển Đức tin Kitô giáo của Origine định nghĩa Tông Đồ (Apôtre) là những môn đệ được Chúa Giêsu tuyển chọn thành Nhóm Mười Hai (Mt 10,2), để làm những người đồng hành thân tín của Người (Mc 3,14), và làm những chứng nhân của Người trước mặt chư dân (Cv 1,8), nhất là làm chứng sự Người sống lại (Cv 1,22), rao giảng Phúc Âm (Mt 28,19) và là nền móng của Giáo Hội (Kh 21,14). Vì thế, được chọn gọi làm Tông Đồ, sứ mạng của Nhóm Mười Hai không gì khác là làm chứng cho Thầy và thực thi sứ vụ của Thầy Giêsu. Sứ vụ đó được thánh Luca khéo léo trưng dẫn ngay sau trình thuật tuyển chọn, khi thuật lại việc Chúa Giêsu rao giảng và chữa lành bệnh tật cho đám đông dân chúng. Có lẽ ngay tại thời điểm đó, Nhóm Mười Hai chưa nhận ra sứ mạng này. Các ông còn mãi lo cho những mục đích cá nhân: muốn ngồi bên tả hay bên hữu của Thầy (Mc 10,37), tranh cãi xem ai là người lớn nhất (Lc 9,46), và sẽ được lợi gì khi bỏ mọi sự mà theo Thầy (Mc 10,28). Chỉ sau khi Chúa Giêsu sống lại, khi được ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh soi tỏ, các Tông Đồ mới hiểu rõ và đã thực thi sứ mạng đó bằng cả mạng sống của mình.

Ngày nay, danh xưng Tông Đồ được hiểu theo nghĩa rộng hơn, nhất là sau khi CĐ Vaticanô II ban hành Sắc lệnh về hoạt động tông đồ giáo dân (Apostolicam Actuositatem) mời gọi và nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dân khi tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng và thánh hóa Giáo Hội, dưới sự thúc đẩy và hướng dẫn của hàng giáo phẩm. Do đó, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành tông đồ của Chúa trong bậc sống của mình, và đảm trách những vai trò khác nhau, để tiếp tục thực thi sứ mạng của Thầy Giêsu. Bởi theo lời thánh Phaolô, chúng ta là đồng hương của dân thánh, là người nhà của Thiên Chúa vì đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ (x. Ep 2,19-20).

Lạy Chúa Giêsu, khi xưa Chúa đã lập Nhóm Mười Hai để các ông ở với Chúa, học cùng Chúa và thi hành sứ vụ của Chúa. Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục chọn gọi chúng con làm tông đồ theo bậc sống của mình. Xin cho chúng con biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, trở thành những sứ giả nhiệt thành, những chứng nhân sống động của Tin Mừng và của lòng thương xót Chúa. Amen.


Comments are closed.