Thánh Lễ Tạ Ơn Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Đà Lạt và Truyền Chức Phó Tế Cho 11 Thầy Đại Chủng Sinh. Nhà Thờ Chính Tòa, 21/11/2014

Trong dịp tĩnh tâm linh mục Giáo phận, theo truyền thống vào ngày kết thúc tuần tĩnh tâm, hàng giáo sĩ giáo phận cùng với cộng đồng dân Chúa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Giáo phận qua thánh lễ cử hành tại nhà thờ Chính tòa.

Năm nay, vào chiều thứ sáu 21.11.2014 các cha đã gặp gỡ các thành phần dân Chúa, cách riêng với thân nhân 11 tiến chức phó tế được truyền chức trong thánh lễ tạ ơn trọng thể này.

Từ hội trường của nhà mục vụ – giáo lý vừa được khánh thành và làm phép, đoàn đồng tế đã tiến vào nhà thờ, với 11 tiến chức dẫn đầu.

Sau bài công bố Tin Mừng Mt 20,25-28, cha Giám đốc chủng viện đã kêu mời các thầy sắp thụ phong phó tế tiến lên : 1. Giuse Nguyễn Văn Đức, 2. Matthêu Nguyễn Văn Việt, 3. Giuse Trần Công Là, 4. Giuse Phạm Công Bình, 5. Phanxicô Xaviê Nguyễn Vũ Minh Đức, 6. Phêrô Bùi Đức Tiến, 7. Gioan Đỗ Hữu Tài, 8. Bartôlômêô Cil Yon, 9. Giuse Trần Văn Năng, 10. Giuse Phan Thế Vũ, 11. Phaolô Nguyễn Bá Khánh. Khi đã trình diện trước Đức cha Antôn Giám mục Giáo phận, các thầy được cha Tổng đại diện thỉnh cầu xin Đức cha truyền chức, với lời chứng nhận : Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận những người này được coi là xứng đáng. Đức cha đã quyết định : Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ Đức Giêsu-Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức Phó Tế.

Trong huấn dụ giảng lễ, Đức cha Antôn đã ngỏ với cộng đoàn và các tiến chức về nhiệm vụ Phó tế :
Được dũng mạnh nhờ ơn Chúa Thánh Thần, họ sẽ giúp Giám mục và hàng linh mục của ngài, đồng thời tỏ mình là tôi tớ mọi người trong thừa tác vụ Lời Chúa, bàn thờ và bác ái. Họ sẽ là thừa tác viên phục vụ bàn thờ, loan báo Phúc Âm, chuẩn bị lễ tế, trao Mình và Máu Thánh Chúa cho các tín hữu. Ngoài ra, theo lệnh Giám mục, họ sẽ khuyên bảo lương dân cũng như tín hữu, dạy giáo lý, chủ tọa kinh nguyện, ban phép Rửa Tội, chứng hôn và chúc lành cho hôn phối, đem Của Ăn Đàng cho người hấp hối, chủ sự các nghi thức an táng.
Qua việc đặt tay từ thời các Tông Đồ truyền lại, họ được thánh hiến và liên kết chặt chẽ hơn với bàn thờ, sẽ nhân danh giám mục hay linh mục quản xứ chu toàn thừa tác vụ bác ái. Nhờ ơn Chúa, họ làm mọi công việc ấy, để anh chị em biết rằng họ thật sự là môn đệ của Đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ.
Còn các con thân mến, các con sắp lên chức Phó Tế. Chúa đã nêu gương để các con làm theo như Người đã làm.
Vậy, Phó tế là những thừa tác viên của Đức Giêsu-Kitô, Đấng ở giữa các môn đệ như người phục vụ : các con hết lòng làm theo ý Thiên Chúa trong lòng mến, các con hân hoan phục vụ Chúa thế nào thì hãy hân hoan phục vụ người ta thế ấy. Vì không ai có thể làm tôi hai chủ, nên các con hãy coi mọi đam mê xác thịt và tiền tài là ách nô lệ tà thần.
Vì các con tự nguyện tiến lên chức Phó Tế, các con phải là những người có tiếng tốt, đầy khôn ngoan và Thánh Thần giống như những người ngày xưa được các Tông Đồ tuyển chọn để thi hành thừa tác vụ bác ái. Các con sẽ thi hành thừa tác vụ của các con trong bậc độc thân. Vì chưng, đó vừa là dấu chỉ vừa là động lực của bác ái mục vụ, đồng thời cũng là nguồn mạch phát sinh nhiều hoa trái trong thế gian. bởi vì khi được lòng mến chân thành đối với Đức Kitô thúc đẩy và sống đạo đức hoàn hảo trong bậc này, các con sẽ gắn bó dễ dàng hơn với Đức Kitô bằng một con tim không chia sẻ, sẽ được tự do để phục vụ Thiên Chúa và con người, sẽ thuận lợi hơn trong việc giúp cho người ta được tái sinh.
Được bén rễ và xây dựng trong đức tin, các con hãy ăn ở trong sạch và không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa và người đời, là điều phù hợp với các thừa tác viên của Đức Kitô và với các người ban phát những mầu nhiệm Thiên Chúa. Các con đừng để mất tin cậy và Phúc Âm vì các con không chỉ là những người nghe, mà còn phải là thừa tác viên Phúc Âm. Gìn giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm ngay thẳng, các con hãy minh chứng bằng việc làm Lời Chúa mà các con rao giảng bằng miệng, để dân kitô-hữu được Chúa Thánh Thần làm cho sống trở nên của lễ tinh tuyền được Chúa chấp nhận.
Và tới ngày thế mạt, khi ra đón Chúa, các con có thể nghe Người phán : “Hỡi tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng vui mừng với Chúa của ngươi”.

Các tiến chức đã tuyên bố trước mặt dân chúng quyết tâm về nhiệm vụ sắp lãnh nhận : chu toàn nhiệm vụ với lòng bác ái khiêm nhường, gìn giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm ngay thẳng, giữ sự độc thân, gìn giữ và gia tăng tinh thần cầu nguyện, không ngừng sống rập theo mẫu gương Chúa Kitô và vâng phục Giám mục giáo phận cùng đấng kế vị.

Cộng đoàn phụng vụ đã hiệp lời cầu nguyện xin Chúa gia tăng ơn thiêng trên các tiến chức qua Kinh Cầu Các Thánh.

Đức cha đã đặt tay trên từng tiến chức và đọc lời nguyện truyền chức : “Lạy Cha, chúng con xin Cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên các thầy, để nhờ Người, các thầy được bảy ơn Cha thêm sức, sẽ trung thành thi hành thừa tác phục vụ”.

Từ đây các tân phó tế được mang phẩm phục dành riêng cho mình là dây các phép và áo phó tế. Các thầy được trao cho Sách Tin Mừng với lời nhắn nhủ : “Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy !”.

Nghi thức truyền chức kết thúc với việc các tân chức nhận bình an từ Đức giám mục.

Cuối thánh lễ, một tân chức đã dâng lời tạ ơn quý Đức cha, quý cha và các thành phần dân Chúa, đặc biệt các bậc sinh thành. Đại diện cộng đoàn dân Chúa cũng có lời chào mừng linh mục đoàn vừa kết thúc tuần tĩnh tâm và các tân phó tế.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha Antôn đã mời Đức cha Anphongsô Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa vị giảng phòng cho các linh mục ngỏ lời với dân Chúa.

Hình ảnh: Ban phim ảnh Giáo xứ Chánh Tòa.
Nguồn trang web Simonhoadalat

Comments are closed.