Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 47 năm hồng ân thánh chức linh mục của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

Lúc 05h20 sáng ngày 27/03/2018, trong tâm tình con thảo, gia đình Đại Chủng viện đã cùng với Đức Cha Giuse dâng thánh lễ tạ ơn, mừng kỷ niệm 47 năm hồng ân Linh Mục. 47 năm là khoảng thời gian đủ dài để Đức Cha cảm nghiệm phong phú những chiều kích khác nhau trong đời linh mục.

Lời bài hát nhập lễ “Từ ngàn xưa cha đã yêu con…” đã đưa cộng đoàn vào tâm tình hân hoan tạ ơn hết sức ý nghĩa về tình yêu thương Chúa dành cho mỗi người và cách đặc biệt cho Đức Cha Giuse trong chức linh mục. Tiếp đến, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hiện diện hiệp ý dâng lời tạ ơn về những hồng ân mà ngài được lãnh nhận trong suốt 47 năm qua; đồng thời, cũng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ tội về những thiếu sót và sai phạm trong các sứ mạng ngài lãnh nhận. Trong bài giảng, Đức Cha đã chia sẻ rằng ngài luôn cảm nghiệm được sự hiện diện và đồng hành của Chúa Giêsu trong đời Linh Mục, và khuyên mọi người dám chấp nhận sự “đơn độc” trong mối tương quan thân tình với một mình Thiên Chúa, để luôn biết tin tưởng phó thác ơn gọi của mình trong bàn tay quan phòng của Chúa.

Cuối Thánh Lễ, thầy Niên trưởng đại diện cho gia đình Đại Chủng viện, dâng lên Đức Cha lời chúc mừng cùng những lời nguyện ước tốt đẹp nhất trong ngày kỉ niệm thụ phong linh mục. Thánh Lễ kết thúc với bài hát “Tâm tình hiến dâng” như một lời tạ ơn kéo dài về muôn phúc lành Thiên Chúa đã tuôn ban trên Đức Cha trong suốt chặng đường ơn gọi đã qua; đồng thời, cùng dâng lên những tâm tình, nguyện ước và dự tính trong những ngày sắp tới cho đoàn chiên Giáo phận mà Chúa gửi trao.

   

     

Nguồn| Ban Truyền Thông ĐCV

Comments are closed.